Medimagazin’in haberine göre, çalışma hayatı, kişilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve yaşadıkları toplum içerisinde kabul görmeleri açısından büyük önem taşıyor. Günümüz dünyasında çalışma koşullarının değişmesi ve işverenlerin çalışanlarından beklentilerinin artması, çalışanları daha fazla çalışır hale getiriyor. 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan rekabet ortamı işkolikliği tetikliyor. İşkoliklik bazı yöneticiler için, çalışanın işverene sağladığı fayda nedeniyle olumlu bir durum gibi algılansa da orta ve uzun vadede kurumlara zarar verebiliyor.

KADINLAR DAHA STRESLİ

İşkoliklikle ortaya çıkan bir diğer sorun ise kişilerin daha fazla stres yaşaması. Sağlık çalışanları ise verdikleri hizmetin gereği çok daha uzun saatler çalışıyor ve çok daha fazla stres altındalar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Esra Durmaz’ın çalışma hayatında verimliliği incelediği, ‘’Sağlık çalışanlarında işkolikliğin stres düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi’’ başlıklı çalışmasına göre, sağlık çalışanlarının stres düzeyi cinsiyete göre farklılık gösterirken, işkoliklik kişilerin hastanede çalıştığı bölüme göre farklılık gösteriyor.

Kadın sağlık çalışanlarının erkeklere göre daha stresli olduğu tespit edilen çalışmada servis çalışanlarının klinikte çalışanlara göre daha işkolik olduğu belirtiliyor.

İŞ TANIMLARI VE SINIRLARI NET DEĞİL!

Sağlık çalışanlarının, iş tanımları ve sınırlarının net olmamasından dolayı ortaya çıkan aşırı iş yükü ve rol belirsizliklerinin stresi artırdığını ifade eden Durmaz, davranış ya da huylardaki değişmelerin, çalışma arkadaşları ile bozulan ilişkilerin, bitip tükenmek bitmeyen şikayetlerin ve azalan performansın kişilerin stres düzeyini daha da artırdığını söylüyor.

İŞKOLİKLİK MİDE VE KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLUYOR

İşkolikliğin artması ile birlikte sosyal hayattan kopmalar da başlıyor. İşkolik ile mücadele için işlerin mesai saatleri dışına taşınmaması, iş yerindeki arkadaşlarla sürekli iletişim halinde olunması ve molaların sonuna kadar kullanılması öneriliyor. Çünkü işkoliklik performans anlamında kurumlara kısa vadede katkı sağlasa da, uzun dönemde kişilerde mide ve kalp hastalıkları gibi fiziksel; depresyon, kaygı ve yalnızlık duygusu gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olabiliyor. 

HATALARI ARTIRIYOR!

Odaklanmada bozukluk, kronik yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan kişilerde sosyal kişilik bozukluklarına varan problemler de görülebiliyor.

Çalışanlarda artan stres düzeyleri yorgunluk ve tükenmişlik hissini arttırırken, kişilerde performans düşüklüğü, işe devamsızlık, işe yabancılaşma ile birlikte hatalar ve kazaları da beraberinde getiriyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA STRES AZALTAN ÖNERİLER

Çalışmada sağlık çalışanlarının karşılaşabileceği stresle baş edebilmeleri ve stresin azaltılması için şu önerilerde bulunuluyor:

  •  Günlük çalışma saatleri 8-9 saat; haftalık olarak ise 40 saati geçmemeli
    • Görev tanımlarındaki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı 
    • Çalışanların molalarını tam olarak kullanabilmeli ve dinlenme ortamları iyileştirilmeli
    • Fazla mesailer için ücret ya da izin verilerek motivasyon artırılmalı
    • Hastanelerde zaman yönetimi, meditasyon, spor ve nefes egzersizleri gibi yöntemleri içeren stres yönetimi ile ilgili eğitimler verilmeli