Türker, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'na kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında sağlık emekçilerinin, yaşamın güvencesi olduğunu belirten Türker, DSP'nin en önemli hedeflerinden birinin, sağlık teşkilatında çalışanların haklarına sahip çıkmak, mesleklerinin onurlarına yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Türkiye'de her doktora 640 hastanın düştüğünü belirten Türker, ülkelerin gelişmişlik kriterlerinden birinin de sağlık alanında verilen hizmetlerin kalitesi olduğunu, bunun için her şeyden önce sağlık emekçilerine kaliteli bir çalışma yaşamı sağlanması gerektiğini kaydetti ve şöyle devam etti:

''Hiçbir meslekte görülmeyen fedakârlıkların yapıldığı sağlık sektörü ticarileştirilmemeli, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sağlık personeline hakları bir an önce verilmelidir. Sağlık personelinin hak ettiği oranda ülkenin yarattığı katma değerden pay alabilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, ülkemizde sağlık hizmetlerinin de kalitesini artıracaktır. DSP olarak tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, 'Emekçilerin haklarının hiçe sayılmadığı bir Türkiye' dileklerimle sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.''