Beysülen, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta sadece birinci basamak ve iş yeri hekimliklerinde ücret alınmadığını, devlet hastanelerinde 8, tıp fakültelerinde ve özel hastanelerde 15 lira muayene katkı parası alındığını söyledi.

Sağlıkta dönüşüm programlarının, sağlık alanında kaosa neden olduğunu ileri süren Beysülen, ''Bu durumdan, sağlık hizmeti sunan ve üreten sağlık emekçileri de sağlık hizmeti alan biz vatandaşlar da şikâyetçiyiz. Çünkü yeni sistem, sağlık hizmetini piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda kurgulayan ve sağlığı bir hak olmaktan çıkararak paralı hale getiren bir sistemdir'' dedi.

Sağlıkta uygulanmaya başlanan programların en çok emeklileri etkilediğini savunan Beysülen, sağlık hizmetinde katkı payının alınmamasını talep etti. Beysülen şunları kaydetti:

''Emekliler, çalışma yaşamlarına yıllar önce o günkü mevzuat çerçevesinde başlamışlardı. O mevzuatta, emekli olduktan sonra katkı payı, ilaç parası alınacağına ilişkin düzenleme yoktu. Yani devlet bir yerde bizimle yaptığı anlaşmayı bozmuştur, suç işlemiştir. Yani şu an sosyal devlet uygulamasına aykırı bir uygulama vardı. Genel bütçede sosyal güvenliğe ne kadar pay ayrılıyorsa, devlet o kadar sosyal demektir.''

Beysülen, Tüm Emekli-Sen üyelerinin, Ankara Tabip Odası'nın Ankara Numune Hastanesi önünde yarın yapacağı eyleme destek vereceğini kaydetti.