Hasta haklarını gözeten dernekleri ve altı sivil toplum kuruluşunun katılımı ile Türkiye’de ilk kez gerçekleşen “1.Ulusal Hasta Dernekleri Hasta Hakları Zirvesi ve İnteraktif Söyleşisi”, Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) de gerçekleşti. Hasta hakları, hasta ve doktor ilişkileri, tıp alanında alınması gereken hizmetler gibi sağlık alanında büyük önem taşıyan konuları ortak bir platformda tartışmaya açan zirvenin teması, “Hastayım Haklarım var” olarak belirlendi. Zirve sonunda; Ortak hedefin sağlık politikalarına hastanın dahil olması ve hasta haklarının yasal dayanağının güçlendirilmesi olduğu bildirildi.

Pembe Hanım Derneği Başkanı ve zirvenin ev sahibi Nevval Sevindi, “Her derneğin bir hedefi var: Kistik Fibrozis yeni doğan taraması, PKU düşük proteinli gıda üretimi ve okullarda bulundurulmasını, Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği mevcut gönüllü sayısını artırmayı, Onkoloji Hemşireleri Derneği daha iyi iletişim ve eğitimi, Pembe Hanım Derneği Hospis sisteminin gelmesini isterken hepimizin ortak hedefi ve amacı sağlık politikaların da artık hastanın dahil olmasıdır. Hasta haklarının yasal dayanağının güçlendirilmesi temel hedefimizdir. Hastayız ve haklarımız var!" diye konuştu.