İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının, sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi, vatandaşların nitelikli sağlık hizmetinden faydalanabilmesi ile ilgili taleplerini kamuoyuna ve hükümete iletmek için 2 günlük hizmet üretmeme eylemi gerçekleştirecekleri bildirildi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, sağlık sektöründeki sıkıntıları kamuoyu ile paylaşmak ve hükümete duyurabilmek için yarın ve 20 Nisan'da hizmet sunamayacaklarını ifade ederek, ''Yasal olarak bir grev olmasa da ülkemizde yaşanan sağlık sorununa demokratik bir tepki göstermek amacıyla hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanarak, iki gün çalışmayacağız'' dedi.

Çerkezoğlu, sağlık alanında iş güvencesi, taşeronlaştırma gelir ve can güvenliği sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini savunarak, ''Herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti talebimizin yanında, sağlıkta uygulanmaya çalışılan performans sisteminin yarattığı hasta-doktor ilişkisinde yaratığı güvensizlik ve parça başına hasta bakmak durumunda olduğumuz için düşen sağlık kalitesine karşı da mücadele etmek için iş bırakacağız'' diye konuştu.

İki günlük eylem kapsamında, yarın İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önü ve Haydarpaşa Numune Hastanesi bahçesine ''Görev Çadırı'' kurulacağı, İstanbul Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek merkezi basın açıklamasının ardından, sağlık çalışanlarının önce Cerrahpaşa'ya daha sonra Haseki'ye yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi. Sağlık çalışanları 20 Nisan tarihinde ise Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy Meydanı'na bir yürüyüş yapacak.

İki günlük iş bırakma eylemi sırasında, yatan ve acil hastalar dışında kimseye sağlık hizmeti verilmeyeceği kaydedildi.