Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü daha önce yayımladığı ''Sağlık Personelinin Çalışma Saatleri Hakkında Genelge''nin 2. maddesinde yaptığı düzenlemeyi bir genelgeyle duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla ilgili kurum baştabipliklerine gönderilen genelgede, deşikliğin nedeni olarak ''önceki genelgede mesai saatlerinin hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı ve buna bağlı olarak uygulama farklılıklarının oluştuğu'' gerekçe gösterildi. Genelgede, şu ifadeye yer verildi:

''Sağlık kurumlarında personelin öğle yemeği ve istirahati için saat 12.00-13.00 arası öğle tatili olarak ayrılması esastır. Ancak hizmetin kesintisiz olarak sürdürülmesi gereken birimlerde öğle tatili saatinde de yeterli sayıda personel bulundurulur. Bu süre içinde hizmet veren personele yemek ve dinlenme için kurum idaresince uygun görülen zamanda bir saatlik öğle tatili verilir.''

Değişiklik yapılmadan önce genelgenin 2. maddesi ise şöyleydi:

''Baştabiplikçe gerekli tedbirler alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydıyla, hizmeti kesintiye uğratmayacak şekilde, saat 12.00 ila 14.00 arasında öğle yemeği ve istirahati için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verilecektir. Ancak bu süre içerisinde personel kurumdan ayrılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personel göreve davet edilebilecek ve göreve davet edilen personel de davete icabet edecektir.''

'DEĞİŞİKLİK, ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMIYOR
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''Yapılan değişiklik, çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Sağlık çalışanları kesintisiz 8 saatlik bir hizmet vereceği şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. 09.00'da mesaiye başlanıyorsa saat 16.00'da mesai sona ermelidir. Bakanlık çalışanların bu talebini dikkate almalı ve ona göre bir düzenleme yapmalıdır'' dedi.

Bu konu ile ilgili olarak açtıkları davanın Danıştay'da devam ettiğini ifade eden Kahveci, Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılarak, söz konusu değişikliğin çalışanların beklentilerini karşılamadığının ifade edileceğini söyledi. Kahveci, ''Mesai saatlerinin çalışanların istekleri doğrultusunda düzenlenmesi talep edilecek'' diye konuştu.