“Salgın hastalıklara karşı ‘tek sağlık konseptine’ uyulmalı”

İnsan sağlığının hayvan sağlığından geçtiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün bu noktada tek sağlık konsepti geliştirdiğini ifade eden Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Abdullah İnci, dünya genelindeki salgın hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığını birlikte ele alan bu "tek sağlık konseptine" uyulması gerektiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.02.2020 - 16:15

“Salgın hastalıklara karşı ‘tek sağlık konseptine’ uyulmalı”

İnsanoğlunun aşırı kaynak talebi ve sınırsız tüketme arzusunun çok büyük problemleri de beraberinde getirdiğini belirten Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, bunların başında kendi kendini yenileyebilen ekosistemlerin bozulması ve küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan çevre problemlerinin yer aldığını söyledi:  

"Ekosistemin bozulmasıyla hayvan ve insan sağlığı büyük tehlike altına girmektedir. Bunların sonucunda da bir bütünün önemli parçaları olan ve birbirini karşılıklı etkileyen bu sistemler bozulmaktadır. Dünya Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) de bu noktada tek sağlık konseptini geliştirmiş ve insan sağlığının hayvan sağlığından geçtiğini, yapılacak çalışmaların da bu çerçevede koordineli olması gerektiğini BM Genel Asamblesinde karara bağlamıştır. BM'ye üye bütün ülkeler bu taahhütlere uymak zorundadır."

"ZOONOTİK ENFEKSİYONLARIN TAKİBİ SIKI ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Türkiye'nin, BM'ye verdiği taahhütlere en yüksek seviyede uyduğunu ifade eden İnci, "Türkiye, tek sağlık prensibine inancını ve desteğini göstermek adına 2018'de 'Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi'ni kurmuş ve oluşturulan komisyon ve alt komisyonlarda bütün bilinen ve olası zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) enfeksiyonların çok sıkı takibini başlatmış nadir ülkelerden biridir" dedi.

Ülkenin, bu sayede her türlü salgın riskini en yüksek seviyede kontrol edebilir imkan ve kabiliyete ulaştığını vurgulayan ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı, gelinen noktada hükümeti ve ilgilileri takdirle izlediklerini anlattı, Türkiye'de yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'de sağlığın garantiye alınması demek Avrupa'nın da sağlığının garantide olması demektir. Bu durum tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Türkiye'deki tek sağlık konsepti temelindeki bu modern ve entegre sağlık uygulaması, veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik hizmetlerinde halkın sağlığının ileri seviyede güvence altına alındığının göstergesidir. Gelinen bu seviye dünyada gıptayla izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEK SAĞLIK KONSEPTİ BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

İnci, Türkiye'de ileri seviyede imkan ve kabiliyetlere sahip veteriner fakültelerinde rekabete hazır veteriner hekimler yetiştirildiğine işaret ederek, "Veteriner hekimler de aldıkları en yüksek seviyede akademik eğitim ve kazanımlarıyla bilimin ışığında kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde bir otorite olarak görevlerini büyük riskler altında özveriyle yerine getirerek, hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını korumaktadır. Böylece Türkiye'de tek sağlık konsepti başarıyla sürdürülmektedir" dedi.

Sayfa Yükleniyor...