SES de 'düzenlemeyi' protesto etti

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' taslağı çalışmalarını protesto etti.

Anadolu Ajansı 25.08.2011 - 15:56

SES de 'düzenlemeyi' protesto etti

Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde, ''Hastaneler işletme, hastalar müşteri, çalışanlar köle= Kamu Hastane Birlikleri Yasası'' yazılı pankart açan eylemciler, sağlıkta yapılan uygulamaları eleştirdi.


SES Genel Başkanı Çetin Erdol, yaptığı basın açıklamasında, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ''sağlıkta özelleştirme'' anlamına geldiğini öne sürdü.

Bakanlığın, bu kapsamda ilk olarak ''birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirdiğini, Aile Hekimliği sistemini getirdiğini, SSK hastanelerinin bakanlığa devredilerek tek elde toplanıp hizmetlerin teker teker özelleştirildiğini, hizmetlerin büyük ölçüde taşeron eliyle yürütülmeye başlandığını, özel hastanelere sevkin önü açılarak sermayeye kaynak aktarımı sağlandığını, çalışanlara performansa dayalı ücretlendirme getirildiğini'' ifade eden Erdol, ''Bu şekilde neredeyse tümü özelleştirilen sağlık hizmetinde eksik kalan kısım mülkiyet devridir ve buna da kamu-özel ortaklığı ihaleleri ile kamunun arsaları 25-49 yıllığına tahsis edilerek üzerine her türlü işletme hakkını veren Entegre Sağlık Kampüsleri kurduruldu'' diye konuştu.

"YAPILAN SAĞLIĞIN TİCARİLEŞTİRİLMESİDİR"
Erdol, hükümetin Mayıs ayında TBMM'den Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini aldığını da belirterek, şunları kaydetti:

''Sağlık Bakanlığı, şimdi Teşkilat Kanununu değiştirme hazırlığı içindedir. Bu değişikliği yapmaya çalışırken de ne hizmet üretenlerin temsilcilerine ne de hizmeti alan halkın örgütlü kurumlarına danışma gereği bile duymamaktadırlar. Bu değişiklikle, yalnızca Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı tasfiye edilmemekte; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda öngörüldüğü gibi, sağlık hizmeti üretiminden çekilerek, icracı olmaktan çıkarılarak 'düzenleyici, denetleyici, koordinatör bakanlık' haline getirilmektedir. Kararname bununla da kalmayıp, halen Meclis'te görüşülmeyi bekleyen ve kiralama ya da satış yoluyla mülkiyet devrinin de önünü açan, hastaneleri tümüyle özelleştirerek ticari birer kurum haline getiren, çalışanları sözleşmeli hale getirerek güvencesizleştiren 'Kamu Hastane Birlikleri Yasası'nı kadük bırakacak düzenlemeyi de içermekte, söz konusu yasanın Meclis'ten geçmesine gerek kalmadan doğrudan uygulamaya geçilmesini sağlamaktadır. Bu değişikliklerin anlamı, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetinden tamamen çekilmesi, mülkiyet devri dahil sağlıkta özelleştirmenin tamamlanması ve çalışanların güvencesizleştirilmesi demektir.''

Yapılan ve yapılması gündemde olan değişiklere karşı olduklarını ifade eden Erdol, ''Bu konudaki mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz'' dedi.

Erdol, bugün aynı saatlerde tüm yurt genelinde il sağlık müdürlükleri önünde bu konuya ilişkin basın açıklaması yapıldığını söyledi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...