Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde bazı basın yayın organlarında, özel hastanelerin SGK’lı hastalar için gündüz farklı, gece farklı fiyat tarifesi uyguladığı, gece tarifesinin sadece muayene ücretleri için değil yapılan testler için de uygulandığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. maddesinde özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin alabilecekleri ilave ücret tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu tarafından 16/11/2009 tarih 2009/15627 sayı ile alınan ve 08.12.2009 tarih ve 27426 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar ve benzeri gibi ölçütlere göre sınıflandırılarak sunulan sağlık hizmetlerinden “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu”nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 70’ine kadar ilave ücret alabilecekleri belirtilmiştir.

Belirtilen kriterlere göre 406 adet özel hastane ile vakıf üniversite hastanesi sınıflandırılmış olup, alabilecekleri ilave ücretler 29 Ocak 2010 tarihinde Kurum internet sayfasından duyurulmuştur.

800-1000 puan 97 adet yüzde 70 ilave ücret
600-800 puan 146 adet yüzde 60 ilave ücret
400-600 puan 124 adet yüzde 50 ilave ücret
200-400 puan 36 adet yüzde 40 ilave ücret
0-200 puan 3 adet yüzde 30 ilave ücret alabileceklerdir.

Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen ilave ücret oranlarından daha yüksek oranda ücret talep etmeleri kesinlikle yasaktır. Sigortalılarımızdan daha yüksek oranda ilave ücret talep edilmesinin tespiti halinde sözleşme hükümlerine göre cezai müeyyideler uygulanmakta, Kurumumuza yapılan ihbar ve şikâyetler ise derhal değerlendirilerek konunun incelenmesi ve araştırılması yapılmaktadır.

Basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilerek, konunun soruşturulması hususunda derhal müfettiş görevlendirilmiştir."