Sigara sinüzitin de nedeni

Sigara, içerdiği zararlı maddelerle kronik sinüzite zemin hazırlıyor ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor.

26.04.2010 - 12:46

Sigara sinüzitin de nedeni

Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin sinüzit nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Amerikan Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nden Doç. Dr. Erkhan Genç, kronik sinüzit hastalarının normal insanlara göre daha fazla doktora gittiğini ve daha fazla ilaç kullandığını söylüyor. 

"Sigara yakıldığında ucundaki ısı 900 santigrad derece, çekilen nefesteki sıcaklık ise 30 derecedir" diyen Dr. Genç, sigara ile sinüzit arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor:

"Dokuz yüz derece sıcaklıkta tütün bitkisi içindeki moleküllerde bir takım değişiklikler olması kimse için sürpriz değildir. Pek çok yeni kimyasal madde bu sıcaklıkta oluşabilir veya zaten tütünde bulunan kimyasalların başka formları ortaya çıkabilir. Bu kimyasallardan bazıları kanserojendir. Kanserojen olan kimyasalların sayısının; sigaranın tütününe, kağıdına ve filtresine bağlı değişmek üzere; yaklaşık olarak 55 adet olduğu bilinmektedir. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, aza-aranes, N-nitrozaminler, aromatik aminler, heterosiklik aromatik aminler, aldehidler, çeşitli organik maddeler ve inorganik bileşenler bu maddelerdendir.

SİGARA, SİNÜSLERİ KAPATIYOR VE SİNÜZİTE NEDEN OLUYOR
Bu maddeler kanserojen olmaları yanında burun ve sinüs mukozası için de zararlı maddelerdir. Mukozanın kendi kendisini temizleyen, bakteri ve virüsleri uzak tutmaya çalışarak, vücuttan atan kendisine has bir savunma mekanizması vardır. Bu mekanizma o kadar etkindir ki pek çok kişi nezleli veya gripli hastalarla karşılaşmalarına rağmen çoğu zaman bu sistem sayesinde bir sorun yaşamazlar. Tarif ettiğim bu savunma yolunu, sigaranın içindeki maddeler sekteye uğratır. virüs veya bakteriler kolayca yerleşerek burun ve sinüs mukozasında şişlik ya da yara yaparak, zaten son derece dar olan sinüs açılma deliklerinin tamamen kapanmasına yol açarlar. Kapanan delikler sonrasında sinüslerin içerisinde kapalı kalan hava ve oksijen azalır, ayrıca sıcak, nemli ve besin açısından zengin havasız bir ortam bulan bakteriler de hemen çoğalmaya başlayarak sinüslerin iltihaplanmasına yol açar. İltihap arttıkça şişlik ve tıkanıklık artacağından hasta kronik sinüzit dediğimiz kısır döngüye girmiş olur."

ABD'DE İŞ GÜCÜ KAYBININ MALİYETİ 73 MİLYON DOLAR
Sinüzitin kişinin hem özel hem de iş yaşamını olumsuz yönde etkilediğini belirten Dr. Genç, sigara kullanımında sanıldığı kadar azalma olmadığını söylüyor.

"Sigara ile Savaşanlar Vakfı’nın 2004 yılında yaptığı bir ankete göre ülkemizde on üç yaş üzerinde sigara kullanımı yüzde 45, 18-25 yaş arasında üniversite gençliğinde ise bu oran yüzde 58 olarak bulunmuştur. Aslında sorunun sadece bu rakamlarla sınırlı kalmadığı da açıktır. Sigara içenlerin yanında dolaşan kişiler, aynı evde yaşayan insanlar veya iş yerinde çalışan mesai arkadaşları da hesaba katıldığında neredeyse toplumun tamamının zaman zaman yoğun olarak sigara dumanına maruz kaldığını düşünmek yanlış olmaz. Pasif içicilik dediğimiz bu durumda sigara dumanına karışan kimyasalların hepsinin solunması, solunanların da burun ve sinüs mukozasına yapışarak yerleşmesi söz konusudur.

Sorunun mali boyunu anlamak için birkaç örnek verelim. Türkiye’de her yıl yaklaşık 15 milyon kişi sinüzit nedeniyle tedavi görmektedir. Kronik sinüzit hastaları normal insanlara göre yılda en az iki kez daha fazla doktora gitmekte ve beş kez daha fazla ilaç kullanmaktadır. Amerika’da sinüzit nedeniyle yıllık iş gücü kaybı maliyeti 73 milyon doları bulmaktadır. İş gücü kaybının maliyetine, ilaç, ameliyat ve doktor için harcanan paraları da katarsanız işin ekonomik boyutunun büyüklüğü bütün dehşeti ile gözler önüne serilir."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...