İlişkili Haberler

Sünnet için en uygun zamanın yenidoğan dönemi olduğuna vurgu yapan, 2-6 yaş arasında yapılacak sünnetin ise genel anestezi altında uygulanmasını öneren Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Günhan, bu yaş aralığında yapılan sünnetin, çocukta olumsuz psikolojik etki yapacağına dikkat çekiyor. Yenidoğan sünnetinin bebek doğduktan sonra, K vitamini uygulanarak yapılabileceğini söyleyen Günhan, sünnetin mutlaka ürolog veya çocuk cerrahı tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

3-6 yaş aralığının, erkek çocuklar için cinsel kimlik ayrımının yapılmaya başladığı yaşlar olduğunu aktaran ve “Dolayısıyla bu yaşlarda tıbbi gereklilik olmadıkça sünneti planlamamak gerekir. Çünkü çocuk, sünnetle kastrasyon dediğimiz, cinsel organının tamamının yok edilebileceği korkusuna kapılabilir. Zaten gereklilik halinde de genel anestezi altında gerçekleştirilmelidir. Anestezi sonrasında yaşayacağı korku bir şekilde önlenebilir” diyen Dr. Günhan, sünnet ile ilgili sık sorulan soruları şöyle yanıtlıyor:

Sünnet tıbben hangi durumlarda gerekli görülür?

Sünnet tıbben, penis ucunun tamamına yakın derecede kapalı olduğu durumlarda, tekrarlayan cilt ve idrar yolu enfeksiyonlarında, böbreğin şiş olduğu durumlarda yapılmalıdır. Ayrıca parafimosis dediğimiz, penis başının sünnet derisinin dışında olup geriye itilemediği durumda acilen uygulanmalıdır.

Sünnet için önerilen yaş nedir?

İsteğe bağlı sünnet için öngörülen en uygun dönem yeni doğan dönemidir. Eğer bu durum kaçırılmışsa 6 yaş sonrası düşünülebilir. 

Yenidoğan sünneti bebeğe acı verir mi?

Her ne kadar yenidoğan döneminde ağrı duyusu tam olarak gelişmemiş olsa da bebeğe mutlaka bölgesel anestezi yapılması gerekir. Bu sayede son derece konforlu bir şekilde sünnet gerçekleştirilmektedir.

Yenidoğan döneminde sünnet yapılmasının avantajı var mı?

Araştırmalar, yenidoğan döneminde sünnet olan bebeklerin idrar yolu enfeksiyonu geçirme olasılıklarının sünnet olmayanlara göre belirgin derecede az olduğunu göstermiştir. Amerikan Pediatri Akademisi 1999’da yayınladığı bildiride her erkek bebeğe rutin olarak uygulanmasını önermiştir. Ayrıca penis kanseri, hemen hemen sadece sünnetsizlerde görülmektedir ve sünnetin bu durumda koruyucu olduğu uzun zaman önce kanıtlanmıştır.  

Op. Dr. Mustafa Günhan
Op. Dr. Mustafa Günhan

Yenidoğan dönemindeki sünnet bebeğe sıkıntı verir mi?

Bu dönemde yapılan sünnet sonrası iyileşme çok hızlı olmakta ve bebeğe belirgin bir sıkıntı vermeyip, emzirilmesi açısından sorun çıkartmamaktadır. Sünnetin ertesi günü bebeğin kontrolü ve pansumanı yapılmaktadır. Bundan sonra 3-4 gün süreyle bebeğin altının sık olarak kirli olup olmadığını kontrolü önerilmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir ilaç kullanımı veya pansuman gerekmemektedir. Bebek 2 gün sonra yıkanabilir. Sünnet sırasında uygulanan dikişlerin kendiliğinden tamamen erimesi ise yaklaşık 10 günü bulmaktadır.

Sünnette oluşabilecek problemler nelerdir?

Sünnetin en sık görülen komplikasyon kanamadır. Bu olay daha sıklıkla hemen sünnet sonrasında görülür. Sünnet sonrası görülen ödem yani şişme zamanla kaybolacağından sorun teşkil etmez. Diğer bir istenmeyen durum ise sünnet derisinin daha sıklıkla az, daha nadiren fazla kesilmesiyle alakalıdır. Son olarak sünnetin en ciddi komplikasyonu penis başının kesilmesidir.

Sünnet sonrası nelere dikkat edilmelidir?

 Sünnet sonrası penise gerçekleştirilecek doğrudan darbelerden sakınılmalıdır. Deniz veya havuza girme, bisiklete binme gibi o bölgeyi ilgilendiren aktivitelerden 10 güne kadar uzak durulmalıdır.