Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konseyi heyeti, CHP'nin, Tam Gün Yasası ile ilgili açtığı davada sözlü açıklama yapmak üzere Anayasa Mahkemesindeydi.

TTB'den yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin, büyük olasılıkla bu hafta içinde, ''Tam Gün'' Yasasıyla ilgili olarak CHP'nin açtığı davaya ilişkin yaşamsal bir karar vereceği belirtildi.

Söz konusu yasa ile ilgili ''hükümetin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın kamuoyuna söylediklerinin doğru olmadığı, aldatmaca olduğu'' savunulan açıklamada, hükümetin sürekli olarak ''yanıltıcı beyanlarla'' hekim ücretlerine yönelik açıklamalar yaptığı ve hekimleri ''hedef tahtası'' haline getirdiği ileri sürüldü.

Açıklamada, kamuoyuna duyurulan ücretlerin kağıt üzerinde olduğu ve tavan rakamları yansıttığı, tasarıda belirtilen mesai dışı çalışma ile elde edilecek kazanca ulaşabilmenin günde en az 13-14 saat çalışmayı gerektirdiği ifade edildi.

''Tam Gün'' yasasının sağlık ortamında telafisi mümkün olmayan sakıncalar doğuracağı, sağlık hizmetlerinin her alanda giderek kötüleşeceği öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Buradan Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz: Bugüne dek uyarılarımıza kulak verilmemiştir. Bu yasa basit bir 'çalışma alanı' düzenlemesi değildir. Bu yasa sağlık alanında hekim iş gücü piyasası düzenlemesidir. Neredeyse 7 gün 24 saat çalışmayı dayatan, hizmetin niteliğini daha fazla tehlikeye sokan, ülkenin kaynaklarını özel sigorta şirketlerine aktaran/heba eden, radyoloji çalışanlarının sağlığı başta olmak üzere uzun çalışma süreleri sonucu bütün sağlık çalışanları ile birlikte halkın sağlığını tehdit eden bir düzenlemedir.

Anayasa Mahkemesinden; sadece bizlerin değil, gelecek nesillerimizin de sağlık hakkını gasp eden uygulamaların bir parçası olan bu yasayla ilgili yürürlüğü durdurma ve iptal kararı vermelerini talep ediyoruz.''