Türk Eczacıları Birliği (TEB), diyabet hastalarının kullandığı şeker ölçüm çubuklarının Danıştay kararı öncesinde 55 kuruş olan birim fiyatının yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile 32 kuruş olarak belirlendiğini belirtti ve uygulamayı eleştirdi.

İlişkili Haberler


TEB'in açıklamasında, ''Eski uygulamada, şeker ölçüm çubuklarına ödediği 0.55 TL'nin ürünün bedelini karşılamadığını bilen SGK, eczacılar ile yapmış olduğu protokolde, oluşacak fiyat farkını hastanın ödemesini istemekteydi. Şimdi, birim fiyatı 0.32 TL'ye indirirken eczacının fiyat farkı almayacağını tebliğ ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor'' görüşü ifade edildi.

Hastaların şeker ölçüm çubuklarına erişimini zorlaştıran uygulamanın Danıştay tarafından, ''SGK'nın görevini kötüye kullandığı ve keyfi davrandığı'' gerekçesiyle durdurulduğu kaydedilen açıklamada, SGK'nın, ''mağduriyetin ortadan kaldırılacağını'' ifade etmesine rağmen Danıştay kararını uygulamadığı ve hastaların mağduriyetini ortadan kaldırmak için çaba sarf etmediği iddia edildi.

SGK'nın, bugün yayınladığı SUT değişikliği ile hastaları ve eczacıları daha fazla mağdur eden bir karara imza attığı ileri sürülen açıklamada, ''Hukuka aykırı uygulamalarına devam eden SGK'nın sürdürdüğü bu tavır, hastalarımızı perişan etmekten, eczacılarımızı çileden çıkarmaktan ve yormaktan başka neye hizmet ediyor bilemiyoruz'' denildi. TEB'in açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

"SGK KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR"
''Hastalarımızın mağduriyeti bitmedi. Bilindiği üzere, Balıkesirli bir hastanın başvurusu ile şeker ölçüm çubuklarına SGK'nın belirlediği 0.55 TL'lik fiyat uygulaması, gerçekçi olmaması ve gerçek fiyatının çok altında kalması sebebiyle Danıştay tarafından durdurulmuştu. Çünkü vatandaşlarımız bu fiyat nedeniyle ceplerinden fark ödemek zorunda kalıyorlardı. Danıştay'ın, iptal ettiği bu düşük fiyat belirleme uygulamasının yerine hastaları mağdur etmeyecek bir düzenleme yapılmasını talep etmesine rağmen, SGK, 'hukuka rağmen ben yaparım, olur' tavrını sürdürmeye devam ediyor. Eski uygulamada, şeker ölçüm çubuklarına ödediği 0.55 TL'nin ürünün bedelini karşılamadığını bilen SGK, eczacılar ile yapmış olduğu protokolde, oluşacak fiyat farkını hastanın ödemesini istemekteydi. Şimdi, birim fiyatı 0.32 TL'ye indirirken eczacının fiyat farkı almayacağını tebliğ ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.''

Şeker ölçüm çubuğunun şeker hastaları için mutlaka kullanılması gereken hayati önemde bir ürün olduğu ve her ne olursa olsun eczanelerde bulundurulması gereğine işaret edilen açıklamada, ''Ancak bir kez daha hatırlatalım ki şeker ölçüm çubuklarının maliyet fiyatı eczanelerce belirlenmemektedir. Bu durum SGK tarafından biliniyor olmasına rağmen, yapılan düzenleme ile SGK'nın kendi ödemediği tutarı eczacılara ödetmeye çalışmasını, hukuksuz olduğu kadar, halk sağlığını hiçe sayan bir uygulama olarak değerlendiriyoruz'' görüşü savunuldu.

SGK'nın bu tür uygulamalara son vermesi çağrısının dile getirildiği açıklamada, ''Bizler hastalarımızın sağlığını korumak için çalışmaya, doğruları söylemeye, hukuksuz uygulamaların ve akıl dışı kararların karşında mücadele etmeye devam edeceğiz'' denildi.

TEB'in açıklamasında, Danıştay kararı öncesinde SUT'taki birim fiyatı 55 kuruş olan şeker ölçüm çubukları için hastanın ödediği fiyat farkı 5 TL iken yeni düzenlemeyle bu bedelin 17.42 TL'ye çıktığı belirtildi.

''YENİ DÜZENLEME PROTOKOLE AYKIRI''
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel, SUT'ta şeker ölçüm çubuklarıyla ilgili hastadan fiyat farkı alınamayacağını öngören düzenlemenin birlik ile SGK arasındaki protokole aykırı olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'deki, ''Eczane tarafından şeker ölçüm çubuklarında oluşacak fiyat farkı hastadan tahsil edilir'' hükmüne dikkati çeken Özel, aynı protokole göre bu fiyat farkını almayan eczanelerin SGK ile sözleşmesinin iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Özel, protokolde, ''Alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte tahsil edilmeyen katılım paylarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 6 ay süre ile sözleşme yapılmaz'' şeklinde düzenleme bulunduğunu hatırlattı.

Bu nedenle SUT'taki şeker çubuklarıyla ilgili düzenlemenin protokole aykırı olduğunu kaydeden Özel, Danıştay'ın bugüne kadar söz konusu protokole aykırı SUT hükümlerini iptal ettiğini, Yüksek Mahkemenin kararlarında, SUT'un protokol hükümlerine uygun yapılması gereğine dikkati çektiğini savundu.