Tiroid hastasının boynunda herhangi bir iz kalmadan yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Fatih Tunca, sadece ağız içinde alt dudağın iç kısmından kesi yapıldığını söyledi.

Bu kesilerin 3 adet olduğunu, 2 tanesinin 5 mm. ve 1 tanesinin ise yaklaşık 1,5-2 cm. civarında olduğunu belirten Uzman, "Bu kesilerde dudak içi mukozadan olduğu için iz tamamen kaybolabilmektedir. İkinci bir avantaj ise deneyimlerimiz ve gözlemlerimizden çıkardığımız kadarıyla, ayrıca yapılan yayınlarda da belirtildiği üzere bu hastalarda ağrı açık cerrahiye oranla daha az olmaktadır" dedi.

‘’ENDOSKOPİK TİROİDEKTOMİ YÖNTEMİ HER HASTAYA UYGULANMAZ’’

Ağız içinden izsiz tiroidektomi ameliyatının sınırlamaları olduğunun altını çizen Tunca, her hastaya uygulanmadığını, burada tiroid bezinin uzunluğu ve nodüllerin çapının önemli olduğunu ifade etti. Biyopsi sonucu iyi huylu gelen nodüllerde marjın daha geniş, daha büyük nodüllere mesela 5-6 cm’ye kadar nodüllere yapabildiğini söyleyen Cerrah, ancak biyopsi sonucu kanser gelen hastalarda bu durumun 2 cm ile sınırlı olduğunu belirtti.

Ayrıca tiroid bezi uzunluğunun 10 cm’yi aşmaması gerektiğini vurgulayan Tunca, boyun yan bölgelerinde lenf bezi metastazları olan tiroid kanseri hastalarında bu yöntemin kullanılamadığını fakat bu sınırların ilerleyen dönemlerde artan deneyimle birlikte değişebileceğini dile getirdi.

"ENDOSKOPİK TİROİDEKTOMİYLE SES KISIKLIĞI AZALIYOR"

‘’Açık cerrahideki komplikasyonlardan bir tanesi ve en istenmeyeni ses kısıklığıdır’’ şeklinde açıklama yapan Tunca, deneyimin her ne kadar fazla olursa olsun, bununla yetinmemek gerektiğini vurguladı. Ameliyat sırasında kullanılan sinir monitörizasyonu sistemi ile ses tellerine giden sinirlerin çalıştığını, ameliyat boyunca bir monitörden izlenebildiğini ve bu sistemin ses kısıklığı riskini azalttığını ifade etti. 

Tiroid cerrahisinde ikinci bir riskin de, geçici ya da kalıcı olarak kalsiyum düşüklüğü olduğuna dikkat çeken Prof. Tunca, bu riskte de ameliyatı yapan cerrahın deneyinin çok önemli olduğunu, bu nedenle de riskin düşük olacağını ifade etti.