Kadınlara yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı ülkemizde , şiddet mağduru kadınlara yardım etmek isteyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD), yeni bir projenini duyurusunu yaptı.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Prof. Dr. Figen Özgür tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddet mağduru olan ve şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınlara estetik cerrahi konusunda yardım yapılacağı belirtildi.

TPRECD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Derneğimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde şiddete maruz kalan kadınlara, kadın dernekleri ve tabip odalarının koordinasyonu ile destek olmayı amaçlamaktadır. Mesleğimiz gereği şiddet sonucu plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi operasyonlarına gereksinim duyan şiddet mağduru ya da şiddet mağduru olma ihtimali olan ya da tanık koruma programı kapsamında yer alan kadınlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz.

Elbette burada asıl yapılması gereken kadınlarımızı her türlü şiddetten korumak ve bu tür gereksinimleri ortadan kaldırmaktır. Ancak takdir edersiniz ki bu ancak hükümet politikaları çerçevesinde gerçekleşecek sosyal ve yasal düzenlemeler ile mümkün olabilecektir. Biz bu süreçte mevcut duruma yönelik ve önemli gördüğümüz mesleki katkımız ile bir nebze de olsa kadınlarımızın yaralarını sarmayı amaçlıyoruz.”