Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, Meclis’teki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının, TTB Merkez Konseyinin "Savaş bir halk sağlığı sorunudur"açıklaması nedeniyle, TTB Merkez Konseyi üyesi üç hekim hakkında idari soruşturma başlatmasının ve aile hekimliği sözleşmelerinin sona erdirilmesini önermesinin "TTB yöneticilerini baskı altına alma, TTB faaliyetlerine müdahale etme anlamı taşıdığını" söyledi.

İşten atma tehtidiyle, TTB Merkez Konseyi üyelerinin, üstlendikleri kamusal görevlerini hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirmelerinin engellenmeye çalışıldığını öne süren Tükel, şunları kaydetti:

"Binlerce hekim üyemizin 'güvenlik soruşturması' adı altında işsiz, ekmeksiz bırakılmasına, binlercesinin haksız isnatlarla işlerinden atılmasına, on binlercesinin hatalı sağlık politikaları nedeniyle kötü çalışma koşulları altında ezilmesine itiraz ediyoruz. İnsan yaşamı korunsun, şehir hastaneleri adıyla toplumun kaynakları yabancı şirketlere ve yerli ortaklarına peşkeş çekilmesin, toplumun sağlığı, yararı için kullanılsın diyoruz. Hekimler, sağlık çalışanları insanca çalışma koşullarına sahip olsun, işlerini şiddetsiz, baskısız bir ortamda hekimce yapsın istiyoruz. TTB, sağlık sorunlarına yönelik mesleki, toplumsal bilgilendirme, uyarma işlevini yerine getirmeye çaba gösterir. Sayın Sağlık Bakanı, bu çabalara ceza vermeye kalkışmanız bizi değil sizi sorunlu ve sorumlu kılar. Sayın Sağlık Bakanını, hekimliğinin gereğini yerine getirmeye, Merkez Konseyi üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vazgeçmeye ve soruşturmaları derhal ortadan kaldırmaya davet ediyoruz."