İlişkili Haberler

İnfertilitenin (kısırlık) farklı tedavi yöntemleri mevcut olmakla beraber, tüp bebek tedavisi, bebek sahibi olmak isteyen çiftler için en etkili çözüm olma özelliğini koruyor. Dünyada bugüne dek 8 milyondan fazla çocuğun tüp bebek yöntemi ile dünyaya geldiğini, 2100 yılında 400 milyondan fazla çocuğun bu yöntemle doğmasının beklendiğini belirten Centrum Clinic Tüp Bebek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu sebeple tüp bebek yöntemi ve doğal yollarla dünyaya gelen bebekler arasındaki sağlık sorunlarının önümüzdeki yıllarda daha fazla tartışılacağını vurgulayarak şunları söylüyor.

Tüp bebek ile doğal bebek arasındaki fark, gebelik sağlanana kadarki süreçte elde edilen yumurtaya yapılan işlemler ve oluşan embriyonun geliştirilmesidir. Doğal yollarla gebe kalınamadığı zaman, anne ve baba adaylarının üreme ve sperm hücreleri laboratuvar ortamında döllendirilir ve döllenen yumurta anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu işleme IVF yani tüp bebek adı veriliyor. Tüp bebek yöntemi ile gebelik sağlandıktan sonraki aşamalar, doğal yollarla sağlanan gebelikle tamamen aynıdır. Laboratuvar ortamında uygulanan birtakım işlemlerin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağı tartışma konusu olsa da, bugüne kadar yapılmış geniş çalışmalarda tüp bebek çocuklarının gerek genel sağlık gerekse akıl-zihin gelişimleri için bir farklılık göstermediğini biliyoruz.

"BAZI ÇALIŞMALARDA DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA RİSK ARTIŞI VAR"

Bazı çalışmalara göre, doğumsal kalp hastalıklarında risk artışı bulunuyor. Bu çalışmalarda ortaya konulan durum, tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen çocuklarda doğumsal organ sorunlarının biraz daha fazla olduğu. Ancak, bu durumu %100 tüp bebek işleminin kendisi ile ilişkilendirmek doğru olmaz. Çünkü, tüp bebek gebelikleri genellikle daha ileri yaş annelerini kapsadığı için bu durum genel olarak riski artırıyor olabilir. Ayrıca tüp bebek gebelikleri daha sık kontrol edildiğinden, doğumsal sorunlar fazla olarak yakalanıyor olabilir. Özetle, şu anda tüp bebek tedavisi güvenilir gözüküyor.”

“GENETİK HASTALIK TAŞIYAN ÇOCUK RİSKİNİ ORTADAN KALDIRABİLİYOR”

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle, özellikle genetik hastalık riski taşıyan çiftlere sağlıklı çocuk şansının tüp bebek tedavisi ile sağlanabileceğini söyleyen Pabuçcu, “Özellikle anneden veya babadan kalıtılan ve çocukta ciddi hasar ve hatta ölümle seyredebilen hastalıkların genetikli tüp bebek tedavisi ile ortadan kaldırılabileceğini biliyoruz” diye konuşuyor.

“YAYINLANAN SON TIBBİ MAKALELERDE KANSER RİSKİ SORGULANDI”

Tüp bebek çocukları ve kanser ilişkisinin hep sorgulanan bir konu olduğunu, başta kan ve lenf kanseri olmak üzere çocukluk çağı kanserleri arasında farklılık saptanmadığını ifade eden Dr. Pabuçcu, “Nadir görülen kanser türlerinde tartışmalı bir sonuç var ancak genel olarak tüp bebek çocuklarının doğal gebelik çocuklarına göre kansere daha yatkın olduğunu söylemek doğru değil. Hamilelik süresince ve doğumdan sonraki tüm riskler, tüp bebek ve doğal bebek için aynı orandadır ve düzenli takiple riskler en aza indirilir” diyor.

VİDEO: TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BİR İLK!