İlişkili Haberler

Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülleri ülkemizde nöroloji alanının gelişmesinde üstün hizmetleri bulunan bilim insanlarına verilen onursal bir ödül.

Bu yılın Bilim ve Hizmet Ödüllerine Prof. Dr. Kaynak Selekler ve Doç. Dr. Baki Arpacı layık görüldü. Ödüller 54. Ulusal Nöroloji Kongresi Açılış töreninde Dernek Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk tarafından takdim edildi.  

Hacettepe Üniversitesi'nde akademik kariyerini tamamlayan Prof. Dr. Kaynak Selekler, Türkiye nörolojisine yaptığı katkılar nedeniyle ödüle değer görüldü.

Çok sayıda nöroloğun yetişmesinde büyük emeği bulunan Prof. Kaynak, çalışmalarını daha çok davranış nörolojisi alanında yoğunlaştırdı. Bilgisayarlı beyin tomografisi konusunda yurt dışında eğitim alıp bu tekniğin yetmişli yıllarda ülkemizde tanınıp yaygınlaşmasında öncü rol üstlenen ekipte yer aldı. Ancak, esas olarak Türk Nöroloji Derneği’nin 1990'lardaki kuruluşunun planlanması ve hayata geçirilmesindeki belirleyici rolü ve üstün gayreti ile hatırlanıyor. Türk Nöroloji Derneği’nin ve Türk Nöroloji Dergisi'nin bugünlere gelmesindeki emekleri büyük.  
 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve Doç. Dr. Baki Arpacı
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ve Doç. Dr. Baki Arpacı

Doç. Dr. Baki Arpacı, 1978 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi nöroloji kliniğinde eğitimini tamamlayarak nöroloji uzmanı oldu. Aynı hastanede 1990 yılında doçent, 2015 yılında klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlığı unvanlarını kazandı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji kliniği EEG laboratuvarında, 1996’da Texas Baylor College Sleep Disorders Center’da bilgi birikimi ve deneyimlerini artırdı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde epilepsi polikliniği ve diğer yan dal polikliniklerinin kurulmasına öncülük edenler arasında yer aldı. 12 yurt dışı, 30 yurt içi yayını olan Dr. Baki Arpacı, ulusal ve uluslararası kongrelerde 60’a yakın bildiri sundu, 17 tez danışmanlığı yaptı, çok sayıda nöroloji uzmanının nöroloji camiasına katılmasına öncülük etti.

VİDEO: BEYİN HASTALIKLARI ÖNLENEBİLİR!