Türk Toraks Derneği: Yasa teklifi çözümden uzak ve yetersiz

Türk Toraks Derneği̇ Merkez Yöneti̇m Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, taslaktaki hükümlerin yerinde ancak eksik olduğu belirtilerek, "Düzenlemenin, tasarının ilk halinde yer aldığı gibi, tütün ürünlerinin hem düz (yalın) paket hem de işletme içerisindeki kapalı dolaplarda satışa sunulması biçiminde revize edilmesini istiyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

meclis trafik kanun teklif141018.jpg

Türk Toraks Derneği̇ Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, “Özelinde Göğüs Hastalıkları uzmanları, genelinde ise tüm hekimlerin dikkati, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'unda bugünlerde görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine yönelmiş durumdadır” denildi.

“DÖRT ÜYEMİZİ SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİYLE KAYBETTİK”

Yasa tasarısı kapsamında yer alan ve sağlıkta yaşanan şiddetin çözümüne yönelik önerilen hükümlerin "yetersiz" ve "sorunun çözümünden uzak" olduğu belirtilerek, "Dört üyesini sağlık ortamında yaşanan şiddet nedeniyle kaybetmiş bir dernek olarak, hekime-sağlık çalışanlarına yönelik öldürmeye varan her tür şiddeti layıkıyla caydıracak cezaların söz konusu kanun teklifine eklenmesinin gerekli olduğunu belirtiyoruz" ifadesine yer verildi. 

Teklifin 5. maddesi kapsamında "haklarında mahkeme kararı olması aranmaksızın kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin mesleklerini icra etme haklarını ortadan kalkacağı ve mecburi hizmet süresi gerekçesiyle tıp fakültesi eğitimini tamamlamış hekimleri meslekten uzak tutacak hükümlerin hasta haklarının ihlali" olarak değerlendirildi. 

“TÜTÜN ÜRÜNLERİ KAPALI DOLABA GİRMELİ” 

Teklifteki "tütün kontrolü"ne ilişkin maddelere ilişkin şu görüşlere yer verildi: 

"Kanun taslağında yer alan ve tütün ürünlerinin düz (yalın) paket halinde satılmasını öngören hükümlerin yerinde olduğunu, ancak eksiklikle malul olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin, tasarının ilk halinde yer aldığı gibi, tütün ürünlerinin hem düz (yalın) paket hem de işletme içerisindeki kapalı dolaplarda satışa sunulması biçiminde revize edilmesini istiyoruz." 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI KORUNMALI”

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler ile tıp fakültelerinin ortak faaliyet göstermesini düzenleyen protokolünün mevcut haliyle tıp fakültelerinde öncelikle eğitim ve araştırma yapması hedeflenen öğretim üyelerinin haklarını ortadan kaldıracağı için söz konusu hükümlerin taslaktan çıkarılması gerektiği savunulan açıklamada, "TBMM'yi söz konusu düzenlemeler hakkında, hekim ve sağlık çalışanlarının mesleki ve bilimsel örgütleriyle temasa geçmesini ve bu çerçevede hasta haklarına sahip çıkan, hekim ve sağlık çalışanlarının haklarını koruyan ve kamu yararını gözeten bir süreci birlikte şekillendirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sayfa Yükleniyor...