Türk Sağlık-Sen, üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlarla ilgili bir rapor hazırladı.

Raporda, hasta tedavi maliyetinin yüksek olması nedeniyle, üniversite hastanelerinin ekonomik olarak kayıp yaşadıkları vurgulandı.

Hastane çalışanlarının sorunları ve döner sermaye ödemelerinde yaşanan sıkıntılara işaret edilen raporda, ''Üniversite rektörlüklerine bağlı sağlık araştırma ve uygulama merkezi olarak kurulan hastanelerin, tedavi, tanı ve benzeri sağlık hizmetleri sunmasına dair kanuni bir düzenlemelerinin bulunmadığı'' kaydedildi.

Üniversite hastanelerinde bütçe yetersizliği ve geri ödemelerde aksama yaşanması nedeniyle tıbbi malzeme ve diğer mal alımlarında sıkıntı yaşandığı görüşüne yer verilen raporda, ''Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı önemli ameliyatların tamamını veya bir kısmını karşılamaması nedeniyle sağlık hizmetinde aksamalar meydana geldiği, üniversite hastanelerindeki tedavi maliyetinin Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan tedavi yardımından daha yüksek olması nedeniyle ekonomik zorluklar yaşandığı'' belirtildi.

"PERSONEL EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR"
Raporda, üniversite hastanelerinde, istihdam politikaları, döner sermaye yetersizliği, yöneticilerin olumsuz yaklaşımları ve benzeri sebepler ile nitelikli personelin başka kurumlara geçiş yaptığı, hastabakıcı ve benzeri diğer kadroların tahsis edilmemesi nedeniyle personel eksikliği yaşandığı savunuldu.

Üniversite hastanelerinde döner sermaye ödemeleri bakımından öğretim üyelerinin kendi içinde ve sağlık çalışanları arasında ''eşitsizlik'' olduğu belirtilen raporda, ''döner sermaye ödemesinin kanunla öngörülen oranlarda dağıtılmadığı'' öne sürüldü. Raporda, sorunun çözümü için döner sermaye mevzuatının tek çatı altında birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Üniversite hastanelerine ayrı bir bütçe tahsis edilmemesi nedeniyle, hastanelerin personel ve yatırım giderlerinin döner sermayeden karşılanmak zorunda kaldığı belirtilen raporda, ''döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkıda bulunmayan hastane dışındaki personele döner sermaye ödendiği'' iddia edildi.

"ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLİYOR"
Sözleşmeli personelin, üniversite hastanelerinde yaşadığı sorunlara da yer verilen raporda, ''üniversite hastaneleri ayrı birer kurum olarak değerlendirildiği için sözleşmeli personelin, eş durumu, sağlık, eğitim ve benzeri mazeret nedeni ile tayin ve becayiş haklarından yararlanamadıkları'' savunuldu.

Raporda, üniversitelerde aynı görevi yapan kadrolu personel ile sözleşmeli personel arasında ücret farklılıklarının olması, her üniversite de farklı hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, karşılıksız çalıştırma gibi sorunlarla karşılaştıklarına dikkat çekilerek, ''Çalışanların üniversite hastanelerinde görev tanımlarının yapılmasından görev dışı çalıştırmaya kadar sorunlar yaşadıkları, icap, vardiya ve nöbet uygulamalarında personele araç tahsis edilmemesi, sağlık çalışanlarına yönelik hasta ve hasta yakınlarının sözlü ve fiili saldırılarına karşı gerekli önlemlerin alınmaması, banka promosyonlarının personele peşin ve eşit olarak dağıtılmaması, personelin şikayet ve müracaat haklarını kullanmasında engel çıkarılması gibi sorunlarla çalışanların mağdur edildiği'' değerlendirmesine yer verildi.