Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, tüberkülozlu hastalara HIV testi yapılmasına ilişkin genelgeyi il sağlık müdürlüklerine gönderdi. Genelgede, bakanlıkça oluşturulan 'Laboratuar Hizmetleri Danışma Kurulu'nun, tüberküloz tanısı konulan hastalara HIV taşıyıp taşımadıklarının saptanması amacıyla, HIV tanı testi yapılması hususunda tavsiye kararı aldığı bildirildi.

Tüberküloz hastalığında son zamanlarda direnç sorunu, artan ilaç sayısı nedeniyle tedaviye uyumun güçleşmesi ve HIV-tüberküloz etkileşimi gibi problemlerle karşılaşıldığı belirtilen genelgede, bu doğrultuda tüberküloz-HIV etkileşiminin önlenmesi için HIV ile enfekte olguların erken saptanmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Genelgede, bu uygulamayla verem hastalarında tüberküloz-HIV birlikteliğinin olup olmadığı belirlenerek hasta için en uygun tedavi rejiminin belirlenmesi ve her iki hastalık arasındaki etkileşimin en aza indirgenmesini sağlayacağı kaydedildi. Bu çerçevede tüm sağlık kuruluşlarında tüberküloz tanısı alan hastalara, ilgili hekim tarafından bilgilendirme yapıldıktan sonra, onay alınarak HIV-ELISA (AIDS testi) yapılması kararı alındı. Test sonucunda hastaların test sonuçları il sağlık müdürlükleri ve verem savaş dispanserine bildirilecek.

Tetkikler hastanın etik ve kanuni haklarına, hastanın mahremiyetine en üst düzeyde özen gösterilerek, gizlilik ilkelerine uygun şekilde çalışılacak. ELISA testi sonucunda HIV pozitiflik saptanması halinde hastaya ikinci kez test uygulanacak. İkinci test de pozitif çıkarsa tanının kesinleştirilmesi için doğrulama testleri yapılacak.

Pozitif olarak doğrulanan sonuçlar hasta mahremiyetine özen gösterilerek il sağlık müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar şubesine bildirilecek. AIDS tanısı konulan hasta daha sonra bilgilendirilerek, ileri danışmanlık hizmeti alması, tetkik ve tedavilerinin yapılması için enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan bir merkeze sevk edilecek.