NTV

Yaş büyüdükçe şiddete eğilim artıyor

Sağlık

'Ben Ergenim’ projesi, en yüksek umutsuzluk oranının Bolulu ergen öğrenciler arasında olduğunu gösterdi. Proje; yaşla birlikte şiddet eğiliminin arttığını, bu eğilimin erkek ergenlerde kızlara göre daha fazla olduğunu da ortaya koydu.

Orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin ‘ergenlik çağı sorunlarına’ yönelik, öğretmenleri ve ebeveynlerini de kapsayan bir eğitim çalışması olarak başlatılan ‘Ben Ergenim’ projesi okullarda fark yaratıyor. Gençlerin fiziksel şiddet ve umutsuzluk duygusuyla boğuştukları ‘ergenlik yolculuğunda; onlara destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, AstraZeneca Türkiye ve TOÇEV işbirliğinde hayata geçirilen projenin Bolu’daki ikinci ayağı, 9-12 Haziran 2014 tarihleri arasında Bolu Yunus Emre Ortaokulu’nda gerçekleştiriliyor.

Projenin öne çıkan hedefi; ergenler arasında şiddet eğilimini azaltmak ve umudu artırmak. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında sahadaki eğitim çalışmaları ile birlikte yürütülen bilimsel araştırmanın çıkarımları, Bolu’da eğitime katılan ergenlerin proje içindeki iller arasında en yüksek ‘umutsuzluk’ oranına sahip olduğunu gösterdi. Projeye katılan ergenler arasında, eğitimin ardından ‘umutsuzluk’ oranının ölçülebilir şekilde düşüş göstermesi ise eğitimlerin hedefine ulaştığını gösteriyor.

‘Ben Ergenim’ projesi, eğitim, atölye çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra, geniş kapsamlı bir metodolojik çalışma da içeriyor. Öğrencilerin şiddet eğilimleri ve umutsuzluk düzeyleri, hem çalışma öncesi hem de sonrasında, bilimsel psikolojik ölçekler aracılığı ile ölçülüyor. Bu ölçümler belirli aralıklarla tekrarlanıyor ve projenin etkisi tespit ediliyor. Elde edilen veriler, grup içi ve gruplararası karşılaştırmalarla Türkiye’de akademik literatüre katkı sağlamak üzere derleniyor. Projenin Nisan 2014 itibarı ile değerlendirilen ilk verilerinde, eğitim verilen okullarda;
- 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında yaş/sınıf büyüdükçe şiddet eğiliminin arttığı,
- Şiddet eğiliminin, erkek öğrencilerde, kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu,
- Umutsuzluğun, kız öğrenciler arasında, erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu,
- Ergenlik ve sorunlarının yaş büyüdükçe yoğunlaştığı,
- Çalışmalar sonucunda bir sonraki ziyaretin verilerine şiddet eğiliminde azalma ve umutta artışın yansıdığı gözlendi.

Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Uzman Psikolog Nesteren Gazioğlu’nun danışmanlığında yürütülen bilimsel çalışma ile ulaşılan bu çıkarımlar, Türkiye’de gençlerin şiddet eğilimi ve umutsuzluk düzeylerine ayna tutuyor.

Ergenlerin ilgisini çekmek ve onlara farklı bir dilden ulaşabilmek amacıyla, proje mesajlarını karikatürlerle anlatmak üzere bir çalışma da yapıldı. Tan Cemal Genç tarafından çizilen ‘ergenlik karikatürleri’ serisi, gençlerin içinde bulundukları döneme dair farkındalıklarını artırmak için farklı bir araç olarak değerlendiriliyor.