Yasa tasarısı TBMM'de

Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anadolu Ajansı 27.05.2009 - 09:26

Yasa tasarısı TBMM'de

Tasarı, Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikler içeriyor. Buna göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak.

Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler.

Buna göre, hekimler şu kuruluşlardan yalnızca birinde görev yapabilecek:

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilecek. Bu çalışmaya ve iş yeri hekimliğine ilişkin esasları Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...