NTV

"Yasağa rağmen nargile satışı devam ediyor"

ntv.com.tr

Sağlık

128 nargile işletmesinde yapılan çalışmanın sonuçlarını açıklayan Prof. Dağlı, nargile işletmelerinin dumansız hava sahasını sabote ettiklerini söyledi, "Ruhsat verilen işletmelerin % 73,4'ünde sigaranın, % 78'inde ise nargilenin kapalı alanda içildiği tespit edildi" dedi.

İstanbul’da, Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından nargile sunum ruhsatı verilmiş 128 işletme, Sağlığa Evet Derneği üyesi Prof. Dr. Pınar Ay’ın yönettiği bir araştırma ile incelendi. Araştırma sonucunda işletmelerin %73.4'ünde sigaranın, %78'inde ise nargilenin kapalı alanda içildiği saptandı.

6487 sayılı kanun hükümlerinin, içeriğine bakılmaksızın nargile kullanımını tüm kapalı alanlarda yasakladığını hatırlatan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Öte yandan ilginç olarak Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından ruhsatlandırılan bu işletmelerin %43’ünde hiç açık alan bulunmamaktadır. Söz konusu kanun hükümlerine göre kapalı alan sayılan ‘açılır-kapanır’ panellerle ayrılmış bölümler ise işletmelerin %69’unda saptanmıştır. Oysa bu işletmelerin hiçbirisine ruhsat verilmemeliydi” dedi.

Prof. Dr. Elif Dağlı
Prof. Dr. Elif Dağlı

“NARGİLE KAFELER PARAVAN”

Nargile sunan işletmelerde kapalı alanda sigara içilmesinin diğer ikram işletmelerinden daha fazla olduğunun anlaşıldığını belirten Dağlı, “Çok açık ki nargile kafeler, sigara yasaklarını delmek için paravan rolü görmektedir. Daha önemlisi fiziki olarak açık alanı olmayan işletmeye nargile sunma yetkisinin verilmesi kanunun hiçe sayılmasıdır. Dumansız hava sahasının nargile uğruna kurban edilmesine izin veremeyiz" diye konuştu.

“NARGİLE İÇMEK 100 SİGARA SOLUMAK KADAR ZARARLI”

Dernek Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, nargile kullanımının kömür ve tütünün yanması ile oluşan zehirlerin birlikte solunmasına neden olduğunu söyleyerek, “Dumanın suyun içinden geçmesi iddiaların aksine zararı azaltmamaktadır. Nargile dumanı, sigaradan dört kat fazla aldehit, polisiklik aromatik hidrokarbon ve yine sigaradan otuz kat daha fazla karbon monoksit içerir. Bir nargile oturumunda en az 100 sigaraya karşılık gelen duman ve zehir akciğere ulaşmaktadır. Gençlerimiz zararın bilincinde değildir. Eğer nargile salgını durdurulamazsa gelecekte hiç görmediğimiz akciğer hastalıkları ile karşılaşabiliriz" uyarısında bulundu.

“NARGİLE İŞLETMELERİ KANUNA KARŞI GELİYOR”

Nargile üzerine sağlık uyarılarının konulmasının zorunluluk olduğunu dile getiren Prof. Dağlı, şöyle devam etti:

“Ancak, Sağlığa Evet Derneği tarafından yapılan araştırmada 128 işletmenin sadece dördünde nargile şişelerinin üzerinde uyarı yazılarının bulunduğu ve bu işletmelerin sadece ikisinde şişelerin üzerinde bulunan uyarı yazıları boyut ve içeriklerinin uygun olduğu saptanmıştır. Daha kötüsü kanun hükümlerine aykırı olarak işletmelerin %13'ünde nargile tüketimini özendirme amacıyla süslenmiş renkli nargile şişeleri ve aparatları olduğu tespit edilmiştir.”

“ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI İÇİN DENETİMLER SÜRMELİ”

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise, "Çalışmamızda, dumansız hava sahasının hemen tümüyle olmadığı bu işletmelerin çoğunda, özellikle çocuklar tütün dumanına pasif biçimde maruz kaldığı görülmüştür. Toplumun geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı yaşama hakkı için, kapalı alan denetimlerinin en etkin şekilde yeniden başlaması ve özellikle nargile işletmelerinin hedef alınması gereklidir" şeklinde konuştu.

ETİKETLER