Türk Eczacıları Birliği, ''Yeni eczacılık fakültesinin açılmaması gerektiği, var olanların kontenjanlarının azaltılması, yeterli öğretim üyesi bulunmayanların birleştirilmesi ve köklü fakültelerin ilaç araştırma-geliştirme çalışmalarına yoğunlaşması gerektiğini'' bildirdi.

Türk Eczacıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle, ''Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi'' ismiyle yeni bir eczacılık fakültesi açılmasının karara bağlandığı hatırlatıldı.

Bu fakülteyle birlikte, Türkiye'de faaliyet gösteren eczacılık fakültesi sayısının 17'ye çıktığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

''Alınan bu karar, insan sağlığının korunmasında ve hastalıkların iyileştirilmesinde çok önemli rolü bulunan eczacılık mesleği mensupları yetiştirilirken, eğitim-öğretim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekirken, hedeflenenin tam tersine gelişmelere neden olacaktır.

Her yıl bin 200'ü aşkın öğrenci bu fakültelerden mezun olmakta ve neredeyse yüzde 80'lik bölümü ise serbest eczane açmayı tercih etmektedir. Ülkemizde her yıl 800 civarında yeni eczane açılmakta, açılan bu eczaneler ile ülkedeki eczane sayısı giderek artmaktadır. Türkiye, 2010 yılı itibariyle, Avrupa;nın en fazla serbest eczaneye sahip ikinci ülkesi konumundadır. Oysa, bizimle benzer sorunları olan Avrupa ülkeleri, hızla açılan eczane ve yeni eczacılık fakültelerinin uzun vadede sağlık alanının niteliğini düşüreceğini fark ederek, önlemini almıştır. Örneğin, Avrupa'daki en çok eczaneye sahip ülke olan Almanya, İsviçre örneğinde olduğu gibi, tehlikeyi fark ederek, eczacılık fakülte sayısını azaltmıştır. Fransa ve Belçika ise mevcut öğrenci sayısını azaltmıştır. İtalya, Portekiz, İspanya gibi ülkeler, mezun olur olmaz doğrudan eczane açılmasına sınırlama getirmiştir.

Bir yandan ilaç harcaması sınırlamaları ile eczanelerimiz zaten ekonomik olarak çok ciddi sıkıntı içinde iken, bu sınırlama nedeni ile Ocak ayından bu yana kapanan eczane sayısı 300'e ulaşmışken, eczacılara başka bir istihdam alanı göstermeden yeni eczacılık fakültesi açmak, sadece eczacıların içinde bulunduğu krizi derinleştirecektir. Yıllardır dile getirdiğimiz gibi, yeni eczacılık fakültesi açılmamalı, var olanların kontenjanları azaltılmalı, yeterli öğretim üyesi bulunmayanlar birleştirilmeli, köklü fakülteler ilaç araştırma-geliştirme çalışmalarına yoğunlaşmalıdır.''