Yoğun bakım uzmanları yasa taslağına tepkili

TBMM'nin gündemindeki, yoğun bakım uzmanlarıyla ilgili düzenlemeler de içeren yasa taslağına uzmanlık derneklerinden eleştiri geldi.

Anadolu Ajansı 27.06.2014 - 17:58

Yoğun bakım uzmanları yasa taslağına tepkili

Türk Anesteziyoloji Ve Reanimason Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan Alkış ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal tarafından, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonunda görüşülen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'ndaki yoğun bakım uzmanlarıyla ilgili düzenleme konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, "Senelerdir yoğun bakımlardaki hizmeti yürütmekte olan uzmanlara yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi verilmesinin ciddi kıstaslara bağlanmasının yanı sıra bir de şu anda yan dal uzmanlık öğrencisi olanlarla kıyaslayarak mecburi hizmet şartının getirilmesi, ileriye yönelik çözümsüzlükleri daha da artıracak bir uygulamadır" görüşü savunuldu.

Düzenlemeyle, yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi alacakların 3 sene süreyle eğitim hastanelerinde çalışmaları yeterli kılınırken, yoğun bakım yan dal uzmanlığına başvuracak değişik ana dallardan uzmanların 3 yılı eğitim hastanelerinde geçmiş olmak şartıyla en az 5 sene yoğun bakım ünitelerinde çalıştıklarını ispatlamaları gerekeceği anımsatılan açıklamada, bu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kazanılmış hakların yok edilmesi anlamına geldiği ileri sürüldü.

Düzenlemeyle verilen haktan ancak 38 yaş üstündekilerin sınavla yararlanabileceklerine de dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: "Yaş sınırlaması ve imtihanın getirdiği sınırlamalara ek olarak yan dal uzmanlık hakkı kazanacak olanların 2 yıl daha devlet hizmeti yükümlülüğü yapması gerekmektedir. Bu durumda mevcut konumlarının kaybı, aile bütünlüğüyle alakalı problemler, çocuklarının eğitimi, şu anda çalışmakta oldukları hastanelere ve konumlara geri dönme olasılığının olmaması gibi nedenlerle kabul edilmesi mümkün olan bir durum değildir."

Açıklamada, ülkedeki uzman sayısının yetersizliğine işaret edilerek, "Ortaya çıkan 208 uzman ve yıllık 150 civarındaki yeni uzmanla yoğun bakım yataklarının sayısı artırılsa bile hedeflenen yoğun bakım hizmetinin verilmesi mümkün olamayacaktır. Hal böyleyken senelerdir yoğun bakımlardaki hizmeti yürütmekte olan uzmanlara yoğun bakım yan dal uzmanlık belgesi verilmesinin ciddi kıstaslara bağlanmasının yanı sıra bir de şu anda yan dal uzmanlık öğrencisi olanlarla kıyaslayarak mecburi hizmet şartının getirilmesi ileriye yönelik çözümsüzlükleri daha da artıracak bir uygulamadır" ifadesine yer verildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...