Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu için açık çağrı başvuruları başladı. 

Küratör, tasarımcı, sanatçı, tarihçi, eleştirmen, mimar veya ilgili alanlarda çalışan kişi ve kurumların katılımına açık olan başvurular, iki aşamalı bir değerlendirme sonrasında seçilecek. Başvuruların mimarlık alanındaki güncel sorunları, yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını alternatif disiplinlerarası yaklaşımlarla keşfedebilen tutarlı bir küratöryel anlatı sunması bekleniyor.

İlk aşamaya başvuran projeler, küratöryal temanın geçerliliği, önerilen projenin uygulanabilirliği ve küratöryal ekibin yapısına göre değerlendirilecek. İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratöryel sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi Seçici Kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirmesi amaçlanıyor.

İlk aşama başvurular için katılımcıların başvuru formuna ek olarak, küratöryel öneriyi açık bir şekilde ifade eden bir metin (en çok 5000 karakter), başvuru sahibi veya sahiplerinin ayrıntılı özgeçmişi ve ilgili çalışmalarını gösteren portfolyolarını (Türkçe ve/veya İngilizce, 5 MB’tan küçük, PDF formatında) 4 Ağustos Cuma akşamı 18.00’e kadar yurtdisiprojeler@iksv.org e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. 

Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje, Prof. Dr. Sibel Bozdoğan, Levent Çalıkoğlu, Prof. Dr. Arzu Erdem, Prof. Dr. Murat Güvenç, Yeşim Hatırlı, Prof. Dr. Süha Özkan ve Prof. Dr. Uğur Tanyeli’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.