Seminere konuşmacı olarak katılan Türkolog Dr. Eva Csaki, ünlü Macar Türkolog Armin Vambery'in öğrencilerinden olan İgnac'ın yaptığı çalışmalara günümüzde de büyük önem verildiğini belirterek, ''İgnac'ın yaptığı çalışmalar gerçekten çok önemli. Zaten bu çalışmaları çok iyi bir şekilde bilmeyen birisi Macaristan'da Türkolog olarak görülmez.'' dedi.

Macaristan'da 1860'ta doğan İgnac'ın ülkedeki erken dönem Türkologlarından ve yaptığı çalışmanın kendi alanında bir ilk olduğuna dikkati çeken Csaki, ''İgnac Kunos henüz 20 yaşındayken 1880 yılında İstanbul'a taşındı ve orada 5 yıl yaşadı. Bu süre zarfında özellikle o bölgede halk edebiyatı, metin derlemeleri, şive araştırmaları, masal, bilmece, mani, orta oyununun yanı sıra Hacivat-Karagöz metinleri hakkında derlemeler yaptı. İgnac, bu alanda araştırma yapan ilk Avrupalı araştırmacı olarak kabul ediliyor.'' diye konuştu.

İgnac'ın, Türkiye'deki üniversitelerde çeşitli görevlerde de bulunduğunu, Türk-Macar ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Csaki, ''İgnac, 1925-1926 yıllarında davet üzerine İstanbul ve Ankara'da çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Kendisi daha sonra Budapeşte'de Şarkiyat Akademisi'nin yöneticiliğini de yaptı. Görevi süresince Türk-Macar ilişkilerinin güçlenmesi için çaba sarf etti. Derslerinde genellikle halk biliminin önemine dair sunumlar yaptı. Çünkü kendisi, herhangi bir halkın kendi geleneklerinden uzaklaşması durumunda yok olacağını savunuyordu.'' şeklinde konuştu.

Davetlilere Türk tatlıları ikram edildi.
Davetlilere Türk tatlıları ikram edildi.