Çağlar boyu şiddet: Avcı toplayıcılardan modern uygarlığa kadar

Aktüel Arkeoloji dergisi geçmişten günümüze şiddet kavramını mercek altına alıyor

16.05.2016 - 13:48

Çağlar boyu şiddet: Avcı toplayıcılardan modern uygarlığa kadar

Aktüel Arkeoloji dergisi güncel bir konu olarak ele aldığı Şiddet kavramını arkeolojik ve tarihsel bir zeminde işleyerek günümüze kadar taşıyor. İnsanlık neden şiddeti bu kadar yoğun kullanıyor. İnsanlık tarihi boyunca gördüğümüz binlerce farklı şiddet türü modern insanlığın benliğinde nasıl bir yer ediniyor.  

Modern dünya olarak adlandırdığımız sanayi çağının en yoğun yaşandığı 21. yüzyılda çevremizi çepeçevre saran şiddet sarmalının insanlık tarihi boyunca aralıksız nasıl devam ettiğini anlatıyor. Bugün şiddetin yoğun olarak belirli bölgelere dayandıranların zihinlerini açmak için dünyanın birçok bölgesinde ve tarihin farklı dönemlerinde hem bireysel hem de toplu katliamlara varan şiddet örnekleri veriyor. 

Neolitik Dönem öncesi ve erken neolitikte şiddete dayalı yağma ekonomisi, geriye büyük katliamların izlerini bıraktı. Karmaşık toplumlar ile şiddet kamusal alanın iktidarı ile güçlenerek kontrol edilemeyen şiddetin yaygınlaşmasını sağladı. Erkek egemen eril dil ise edebi ve mitolojik yazın içerisinde işlenerek, bugün kabul edilmiş bir şiddet dili yaratıldı. 

Arkeolojik olarak insanın insana ve hayvana yönelik uyguladığı şiddetin izleri tespit edilebiliyor. Homo sapiens ile aynı zaman diliminde yaşayan Neandarthallerin tamamı ile yok edilmesi şiddetin evrim zincirimizdeki yerini belirlemiş olabilir mi? Aktüel Arkeoloji benzer sorular ile zihnimizi acıyor.  Avcı-toplayıcı toplumlar arasında yaşlanarak ölen erkek sayısı, savaşların sürekliliği ve aşırı şiddetli geçmesi nedeni ile oldukça az olmasının binlerce yıldır hiç aralıksız devam eden savaş kültürünü nasıl tetiklemiş olabilir gibi örnekler güncel bir konu ile geçmiş arasında tematik bağlantı kurmamızı ve insanlığı sorgulamamızı sağlıyor. 

Sayfa Yükleniyor...