Gökçen Cabadan'ın Hatırlayışta Tekeşlilik (Monogamy in Recollection) sergisi; Distopya'da olduğu gibi, konusunu geleneksel resim sunumu ve algısı ile oynayarak ele alan, kendisini büyük ve küçük ebatlarda, yakın ve geniş açı kadraj ile natürmort ve portre gibi farklı teknik ve janr tercihleri ile ifade ediyor...

KENDİ GERÇEKLİĞİNİ HAREKETE GEÇİRMEYİ PLANLIYOR

Kimi zaman Cabadan'ın şahsi çevresinden esin alarak, kimi zamansa buluntu imgelerden yola çıkarak resmedilmiş eserler, sembolist bir gelenekten medet uman örtülü bir dil ile izleyicinin kendi gerçekliğini ve hafızasını harekete geçirmeyi hedefliyor.

YENİ SEMBOLLER YARATMA OLASILIĞINI ARAŞTIRIYOR

Kitlesel hafızaya müdahalenin ve hükmün kolaylaştığı günümüz dünyasında, iktidar sahipleri için neredeyse bir yap-boz gamsızlığı ile kullanılabilen parametreler olarak tarih, geçmiş, hafıza ve miras gibi kavramlar ile beraber bütün bir siyaset disiplini ve demokrasi ile insan hakları gibi değerler de hızlı bir aşınmaya uğradı. Bu, bireysel olanın siyasal olduğu bir çağda, bireysel deneyimin değersizleştiği ve kitlesel olanın batağında anlamını yitirdiği bir düzeni egemen kıldı. Hatırlayışta Tekeşlilik, kişinin kendi geçmişini kollektif hafızanın sembol skalasıyla anlamlandırmasındansa, bedenin deneyimlediği benzersiz bir geçmişten kendisine has yeni semboller yaratma olasılığını araştırır. Böylece kendi hatırlayışımızda kendimize sadık kalmayı çabalar; hafızamızı kitlesel bulantıdan muaf, deneyimimizi gürültüden azade kılmaya çalışır. Bireyselliği, kitlesel tasavvurun sinizminden kurtarıp, kitleyle barışık bir tekillik hali olarak yeniden doğurmayı umar.

Gökçen Cabadan, The Past You Left Behind, 2017 (Oil on canvas, 60x90 cm)
Gökçen Cabadan, The Past You Left Behind, 2017 (Oil on canvas, 60x90 cm)

CABADAN'IN ALTINCI TEK KİŞİLİK SERGİSİ

Gökçen Cabadan 1980'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Universitesi Resim Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Belçika Kraliyet Akademisi'nde (KASK, Gent) çokluortam lisans ve yüksek lisans eğitimleri aldı. Cabadan; Hatırlayışta Tekeşlilik ile altıncı tek kişilik sergisini açmış oldu.

CI 2017 İÇİN GERİSAYIM

DEĞERİ 29 MİLYON DOLAR