Yıllardır Türkiye’de ses eğitimi veren İranlı müzisyen Cavit Murtezaoğlu, Ses Metodu serisinin bir kitabını daha tamamladı.

Murtezaoğlu, büyük ilgi gören “Nefes Alma Teknikleri” isimli basınç bölgesi provalarının yer aldığı ilk kitabınının ardından bu kez de gırtlak bölgesi çalışmalarının olduğu “Ses Bölgeleri: AF Bandı” isimli ikinci kitabını müzikseverlere sundu.

Serinin ikinci cildinde yeni bir ses yapım ve eğitim modeli ele alınırken, Audio Frequency Band (AF Bandı) da ilk kez ses yapım ve eğitim çalışmalarında kullanıldı.

Cavit Murtezaoğlu, gırtlak bölgesi çalışmalarının temellerinin anlatıldığı kitapta, ilk kez opera ses bölgeleri dışında alternatif ses bölgelerinin oluşturulduğunu ifade etti.

Murtezaoğlu, sesin doğal kullanımının yanı sıra sanat için estetiksel bir hale dönüştürülmesine kadar tüm aşamalardaki kas gelişimine vurgu yaptı.

Müzisyen Cavit Murtezaoğlu, Ses Metodu’nun amacını Kontrav Sistemde (Basınç bölgesi, gırtlak bölgesi ve maske bölgesi) bulunan, ses üretiminde rol oynayan tüm kasları aktifleştirmek, kontrolünü sağlamak ve geliştirmek olarak açıkladı.

Murtezoğlu, kendisinin geliştirdiği ve dünyada birçok ilke imza attığını dile getirdiği Ses Metodu’nun önemli özelliklerini 9 maddede şöyle tanımlıyor;

1- Sistematik ses yapım ve eğitim metodu olarak okullara müfredat, sertifika programları ile meslekleride seslerini ağırlıklı olarak kullananlara (Ses sanatçısı, öğretmen, dublaj sanatçısı, spiker, avukat, asker, müezzin, konuşmacı ve siyasetçiler vb.) temel bir eğitim sağlamaktadır.

2- Bu metod, disiplinler arası bir çalışmadır (matematik, fzik, tıp, psikoloji, felsefe, tıp, edebiyat, müzikoloji, sosyoloji vb.).

3- Ayrıca müzik, bilim ve teknoloji alanında yeni ve modern bir sistem (planlama, uygulama ve takip) sunmaktadır.

4- Ses Medodu’yla ses yapım ve eğitimini dijital alana taşımıştır. Bu sistemde ses yapımı ve eğitiminde bir enstrüman eşliğine ihtiyaç yoktur.

5- Provaların renkli notalarla ve çeşitli kodlarla sunularak hem çalışmalarda öğrencinin de aktif ve manevra alanının geniş olmasına bir zemin hazırlamakta, hem de öğrencinin kendi sesini ve sesi oluşturan mekanizmayı bilimsel olarak tanımasını sağlamaktadır.

6- Geliştirilen bu metod, “Ses sağlığı ve ses fizyoterapisi” için altyapı, tedavi ve bakım için öneri ve provalar sunmaktadır.

7- Dünyada ilk defa ses eğitiminde “Kontrav Sistemi” ile 3 sistemin koordine şekilde kullanılması (jeneratör-vibratör-rezonatör sistem) sistematik olarak 15 ciltlik metodda ele almıştır.

8- Müzik alanında yeni teknikleri; yeni cetve, şema, ölçek, formül ve testler ile sunmaktadır. Ayrıca Türkiye ve dünya ses yapım ve eğitimi literatürüne bu metot ile yeni kavramlar kazandırılmıştır.

9- Sözkonusu metod, eğitiminde teknik çalışma ve antrenman ile paralel yürütülmektedir.