Lisanslı sporcu sayısı 12 ayda 1 milyon 300 bin arttı

Bakanlar Kurulu'nun, 2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair kararının ekine göre, son bir yılda Türkiye'de lisanlı sporcu, spor kulübü ve antrenör sayılarında artış yaşandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.11.2016 - 16:31

Lisanslı sporcu sayısı 12 ayda 1 milyon 300 bin arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ekine göre, 2015 yılı eylül ayında 5,5 milyon olan lisanslı sporcu sayısı, 6,8 milyona, kulüp sayısı ise 12 bin 981'den 13 bin 454'e, antrenör sayısı da 174 bin 803'ten 221 bin 46'ya yükseldi.    

Geçen yıl engelli vatandaşların spora katılımını artırmak amacıyla özel projelerin hayata geçirildiği, bu kapsamda engelli otobüsleri temin edildiği, 2 bine yakın antrenörün formasyon eğitiminden geçirildiği ve 2015 yılında 5 bin 500 kişinin katıldığı engellilere yönelik yaz okullarında, bu yıl sayının 6 bin 890'a çıktığı kaydedildi.

Kararda, spor alanında kaydedilen gelişmelere rağmen, fiziki ve beşeri altyapının güçlendirilerek ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması, spor eğitiminin iyileştirilmesi, sporda etiğin geliştirilmesi, başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş kitlelere yaygınlaştırılmasına duyulan ihtiyacın devam ettiği belirtildi.

Mahalli idarelerin spor alanındaki etkinliklerinin artırılması, spor kulüpleri ve federasyonların kapasitelerinin güçlendirilmesi, spordaki şiddet ve doping olaylarının önlenmesi ve spor finansmanının çeşitlendirilerek artırılmasının gerektiği belirtilen kararda, spor tesisilerinin etkin kullanılmasına yönelik tedbir alınması ve farklı spor branşlarının kamuoyuna tanıtılması gerektiği vurgulandı.    

Halkın spor yapma alışkanlıklarını ölçen, uluslararası standartlara uygun saha çalışmalarının düzenli olarak yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen karara göre 2017 yılı hedefleri şöyle:

"Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilecek. Toplumun tüm kesimlerinde spor yapma kültürü geliştirilecek, kamuya ait spor tesislerinin etkin kullanılmasına yönelik kalıcı düzenlemeler hayata geçirilecek. Uluslararası düzeyde başarılı sporcular yetiştirebilmek için sporcu seçme ve yönlendirme sistemleri geliştirilecek, uygun fiziksel yapı oluşturulacak ve yeterli donanıma sahip antrenör desteği sağlanacak. 

Okul öncesi ilk ve ortaöğretimde verilen spor eğitiminin çeşitlendirilmesi, okullarda uygun spor alanlarının oluşturulması ve antrenör desteğinin artırılması hedeflenerek, spor tesislerinin yapımı ve işletiminde başta kamu özel-iş birliği modeli olmak üzere alternatif finansal ve işletme modellerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapılacak."  

Sayfa Yükleniyor...