Belediyelere yasak geliyor

Spor kulüpleriyle ilgili yapısal değişiklikleri öngören kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu'na gönderildi. Yeni tasarıya göre, belediyelerin profesyonel branşlara kaynak ayırması yasaklanıyor. Tasarının dikkat çeken diğer maddesi ise, farklı illerdeki kulüplerin birleşmesinin önünü açıyor.

08.04.2009 - 10:47

Belediyelere yasak geliyor

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından imzalanarak Bakanlar Kurulu'na gönderildi.

Taslak kanunlaştığı takdirde kulüpler, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Dernekler Masası kapsamından çıkartılıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulanan Bakan Başesgioğlu, yıllardır beklenen bu kanun tasarısı üzerinde uzun süredir çalışıldığını, kanunun yasalaşmasıyla birlikte kulüplerin kurumsal olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacaklarını söyledi.

Kanunun sporda gelişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebileceğini ifade eden Bakan Başesgioğlu, ''Tasarı Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Ondan sonra da TBMM'de komisyonlarda yapılacak tartışmalarla daha olgun bir hale getirilecek'' diye konuştu.

Söz konusu tasarıda, gençlik ve spor alanında faaliyet göstermek için gençlik kulüpleri ile spor kulüplerinin organları, görev, yetki ve sorumlulukları, uyacakları usul ve esaslar, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekli ve şartları ile denetlenmelerine ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanıyor.

ÖZERK FEDERASYONLAR DA DENETLEME YAPABİLECEK
Kulüpler, GSGM çatısı altına girdikten sonra faaliyet gösterecekleri spor branşına göre, ilgili federasyonun denetimine tabi olacak.

Tasarının ''denetim'' başlığı altındaki 14. maddesinde, kulüpler, yönetim yerleri, tesisleri, işletmeleri ve her çeşit eklentileriyle defterleri, hesap ve işlemleri, spor eğitimi çalışmaları, spor faaliyetleri ve diğer hususlar bakımından genel müdürlükçe ve taahhüt ettikleri spor dalı itibariyle de ilgili spor federasyonu tarafından denetleneceği yer aldı.

BELEDİYELERE ''PROFESYONEL'' YASAĞI
Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, profesyonel kulüpler ve sporcularına kaynak aktaramayacak ve yardımda bulunamayacak.

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Tasarısı'nın ''yardım şekilleri'' başlığı altındaki 16. maddesinin 4. bendinde, ''Belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramazlar ve yardımda bulunamazlar'' ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, mevcut yasayla kurulmuş ve GSGM ile TFF tarafından tescil edilmiş olan gençlik ve spor kulüpleri, faaliyet gösterecekleri alana göre tercihlerini yaparak, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gençlik kulübü veya spor kulübü olarak ilde valilik ve ilçede de kaymakamlıklara tescillerini yaptırarak, durumlarını uygun hale getirecekler.

KULÜPLERİN BİRLEŞMESİ
Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümünde yer alan ''Kulüplerin tüzel kişilik kazanması'' başlığı altındaki 4. maddenin 7. bendiyle kulüplerin birleşmesi ve bulundukları il ve ilçelerin değiştirilmesi sağlanıyor.

Tasarının 7. bendinde, ''Kulüpler, genel kurula iştirak eden üyelerin 3/4'ünün kararı ve genel müdürlüğün izni ile kulüp merkezini bulunduğu il veya ilçeden, başka il veya ilçeye nakledebilir veya başka bir yerdeki kulüple birleşeceği gibi faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçına ait mal varlıklarını başka kulüplere devredebilirler'' ifadesi yer aldı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...