Türkiye Futbol Fedearsyonu ile Fatih Terim arasındaki tazminat davasının ilk duruşması bugün yapılacak.

Terim, TFF’den erken fesih bedeli olarak 3.5 milyon Euro (Yaklaşık 13 milyon lira) artı faiz talep ediyor.

Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre, TFF’nin davanın görüleceği İstanbul 17. İş Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Çeşme Alaçatı'da yaşananlara yer veriliyor. 

TFF'nin dilekçede kısaca şunlar ifade edildi:

“Fatih Terim işçi, TFF işveren konumundadır. Terim’in sözleşmesi iş kanunu çerçevesinde haklı nedenlere dayanarak feshedildi. Tazminat ödenmemesi gerekir...

TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selahattin Aydoğdu ve Fatih Terim
TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Selahattin Aydoğdu ve Fatih Terim

Yargıtay içtihatlarında, işverene karşı sataşmanın mutlaka işyerinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmesi gerekmediğinden sıkça bahsedilmektedir. Bu nedenle işyeri ve mesai saatleri dışında gerçekleşen bu sataşma olayı, işyeri düzenini ve çalışma düzenini olumsuz yönde etkilediği takdirde bu eylemi gerçekleştiren işçinin iş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle derhal feshedilebileceği açıktır...

Davacının iş akdinin haklı nedenlerle sonlandırılmasının başlangıç olayı, işçi konumunda olan Fatih Terim ile işveren konumunda olan TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve TFF Profesyonel Futbol Komitesi Üyesi olan Selahattin Aydoğdu’ya yönelik darp, tehdit ve hakaret fiillerinin yer aldığı olayın meydana gelmesidir...

Terim yaptığı bu haksız eylemlerden ötürü hiçbir pişmanlık göstermedi. Aksine haklı olduğunu ispatlama uğraşı içine girdi. ‘Bir daha olsa bir daha yaparım’ şeklinde beyanat verdi...”

İŞTE O TWEET'İN HİKAYESİ (FATİH TERİM ANLATTI)