Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan kararlar şu şekilde:

"1. E.2016/360
Bayrampaşa Spor Kulübü'nün futbolcu Samet Bülbül ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.09.2016 tarih E.2016/430 K.2016/429 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2016/379)

2. E.2016/366
Bayrampaşa Spor Kulübü'nün futbolcu Recep Akkemik ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.09.2016 tarih E.2016/354 K.2016/461 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2016/380)

3. E. 2016/368
Samsun Spor Kulübü'nün futbolcu Ali Zorlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.06.2016 tarih E.2016/231 K.2016/284 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararında usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile, (K.2016/381)

4. E. 2016/371
1074 Çankırı Spor Kulübü'nün, AFDK'nın 15.11.2016 tarih E.2016-2017/462 K.2016-2017/646 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
- Yapraklı Belediye Spor Kulübü, idarecisi Zeki Tengerek, teknik sorumlusu Hüseyin Durmaz hakkında ceza tayinine yer olmadığına dair verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, (K.2016/382)

5. E. 2016/379
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 24.11.2016 tarih E.2016-2017/373 K.2016-2017/464 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe A.Ş'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/2. maddesi uyarınca 15.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- FDT'nin 53/3. ve 53/4. maddeleri uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası Üst Tribün A,B,C,D,E,F; Migros Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N; Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün A,B,C,D,E,F,G,H; Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün I,J,K,L,M,N,O,P; Fenerium Üst Tribün B,C; Maraton Üst Tribün B,C,D bloklarına giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile, (K.2016/383)

6. E. 2016/381
Eskişehir Spor Kulübü futbolcusu Semih Şentürk'ün PFDK'nın 24.11.2016 tarih E.2016-2017/378 K.2016-2017/470 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
- Eskişehir Spor Kulübü futbolcusu Semih Şentürk'ün, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile,
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2016/384)

7. E. 2016/382
Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Caner Arıcı'nın PFDK'nın 24.11.2016 tarih E.2016-2017/378 K.2016-2017/471 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
- Yeni Malatya Spor Kulübü futbolcusu Caner Arıcı'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına; oybirliği ile,
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2016/385)

8. E. 2016/383
Göztepe A.Ş'nin futbolcusu Halil Akbunar ile ilgili PFDK'nın 24.11.2016 tarih E.2016-2017/377 K.2016-2017/472 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- PFDK'ca; Göztepe A.Ş'nin futbolcusu Halil Akbunar hakkında, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezası ve 6.500 TL para cezasının; FDT'nin 13. maddesine istinaden 1/3 oranında indirim uygulanması suretiyle takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ve 4.333,00 TL para cezası olarak indirilerek onanmasına, oyçokluğu ile,
- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından "yaptırımın ertelenmesi" talebinin reddine; oybirliği ile, (K.2016/386)

9. E.2016/180 K.2016/216 EK
Futbolcu Onur Aydın'ın dilekçesi okundu. Dilekçesinin, niteliği ve içeriği itibariyle Kurulumuzun 16.05.2016 tarih ve E.2016/180 K.2016/216 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebinden ibaret olduğu, gerekli başvuru harcının yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma açılmasına,

- Duruşmanın 08.12.2016 tarihi Perşembe günü saat 14.30'da yapılmasına, duruşma gün ve saatinin tüm ilgili taraflara tebliğine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."