Sporda reform hazırlığı

Devlet Denetleme Kurulu, Türk sporunda gündemi belirleyecek maddeler içeren bir rapor hazırladı. Raporda, belediyelerin kulüp kurmasının yasaklanması ve milli maçların yayın hakkının bedelsiz olarak TRT'ye verilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Ntvspor 15.04.2009 - 11:11

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu, özerk federasyonların yapısı ve Türkiye'de spor uygulamalarına yönelik hazırladığı raporda, tartışma yaratacak önerilere yer verdi.

395 sayfalık raporda, federasyon başkanlarının en çok iki kez seçilebilmesi, belediyelerin amatör ya da profesyonel spor kulübü kurmalarının yasaklanması ve profesyonel kulüp yöneticileri ve hakemlerin mal bildiriminde bulunmasının zorunlu hale getirilmesi gibi başlıklar dikkat çekiyor.

Son derece çarpıcı bir diğer öneri ise, başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki milli maçların yayın hakkının bedelsiz olarak TRT'ye verilmesi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla hazırlanan 395 sayfalık raporun, kamuoyuyla sadece 21 sayfalık özeti paylaşılacak.

Raporda yer alan bazı öneriler şöyle:

FEDERASYON BAŞKANLARINA SEÇİLME SINIRI
"Özerk federasyon başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üst üste iki dönemi geçmeyecek şekilde sınırlandırılması"

CAS MODELİ
"Türkiye Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere bütün spor federasyonlarının tabi olduğu ve kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamayan bağımsız bir tahkim kurulunun oluşturulması"

BELEDİYELERE KULÜP KURMA YASAĞI
"Belediye ve özel idarelerin müsabaka düzenleme yetkilerine son verilmesi, belediye ve il özel idarelerinin doğrudan ya da dolaylı şekilde amatör ya da profesyonel kulüp kurmaları yasaklanması. Belediye ve il özel idarelerinin profesyonel kulüplere doğrudan ya da dolaylı yardım yapmasının engellenmesi. Amatör spor faaliyetleri ve kulüplerine belediye ve il özel idarelerinin yaptıkları bağış ve yardımların açıklanması"

MAL BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
"Özerk spor federasyonlarının başkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, diğer çalışanlar, ücretle görevlendirilen hakem ve antrenör gibi görevlilerin, ayrıca profesyonel spor dallarında; kulüp yöneticileri, sporcular, hakemler, teknik direktörler ve antrenörlerin mal bildiriminde bulunmalarının sağlanması"

MİLLİ MAÇ YAYIN HAKKININ BEDELSİZ OLARAK TRT'YE VERİLMESİ
"Milli müsabakaların toplumun geneline ulaştırılmasının sağlanması gerektiği ve şifreli yayımlanamaması kaydının bunu sağlamada yeterli olmadığı değerlendirilmektedir. Başta futbol olmak üzere, milli düzeyde temsil edildiğimiz bütün spor müsabakalarının, ortak yarar doğrultusunda kamu yayımcılığını yürüten TRT tarafından yayımlanması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca, Milli Takımlar ile ilgili her türlü müsabaka ve organizasyon ile ilgili temsil yetkisinin ve bunlardan hasıl olacak tüm gelirlerin Türkiye Futbol Federasyonu’na devredilmesinin, yukarıda açıklanan gerekçelerle devlet televizyonu olan TRT’ye söz konusu yayın hakkının bedelsiz olarak verilmesini gerektirdiği değerlendirilmektedir. TRT ile birlikte diğer yayıncılara da söz konusu yayın hakkının verilmesi hususunda ise herhangi bir engel görülmemektedir"

ÖZERK FEDERASYONLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
"Özerkliğin tanımından, teşkilat yapılarına kadar; seçim ve temsil sistemlerinden, mali yapı ve denetim sistemlerine kadar yaşanan önemli bir dizi yapısal sorun nedeniyle özerk federasyonlar; tipik bir merkez örgütlenmesi şeklini almış ve illerde yer alan spor örgütlenmelerinin katılımları yeterince sağlanamamıştır. Başarılı olamayan yönetimlerin tekrar seçildiği, hesap verilebilirliğin sağlanamadığı ve Devletten sağlanan idari ve mali özerkliğe rağmen kendi içinde ve üyelerine karşı özerkliğin korunamadığı yapılar haline gelmiştir. Hukuki statülerindeki belirsizlik yanında; özerkliğin tanımından,teşkilat yapılarına kadar; seçim ve temsil sistemlerinden, mali yapı ve denetim sistemlerine kadar önemli bir dizi yapısal sorunlar yaşanan ve sonuç itibarıyla merkeziyetçi bir yapı ortaya çıkaran Özerk Spor Federasyonları uygulaması yeniden gözden geçirilmelidir"

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...