Münster ve Cambrige üniversitelerinden bilim insanlarının ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre, gen mutasyonuna bağlı hastalıkları taşıma riski, babası ergenlik çağında olan bebeklerde çok daha yüksek. Araştırmada sadece yaşlı erkeklerin spermlerinin değil aynı zamanda 19 yaş altı erkelerin de spermlerinin sağlıksız olma ihtimali yüksek olduğu ortaya kondu.

Araştırma, 2007 yılında ABD‘de yapılan bir başka araştırmayı da destekler nitelikte. ABD'de 5 milyon bebeğin verilerine dayanan araştırma, gen mutasyonuna bağlı hastalıkların, babası 20 yaşın üzerindeki bebeklerde daha nadir görüldüğünü ortaya koymuştu. Ancak aynı araştırma, bu riskin baba 30 yaşını geçtikten sonra yeniden artış gösterdiğini de belirtiyordu.

"GEÇLERDE MUTASYON ORANI ÇOK DAHA YÜKSEK"

Cambridge Üniversitesi'nden genetik uzmanı ve araştırma sorumlusu Dr. Peter Foster, "Şimdiye dek yapılan araştırmalar, 20-35 yaş arasındaki babaların en sağlam spermlere sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Forster, ABD'li araştırmacıların aksine bu sorunun nedenini de buldukları ifade etti. Genetik uzmanı, genç erkeklerde mutasyon oranın çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Genetik şifre oluşurken hücre bölünmesi esnasında bazı hatalar meydana gelebiliyor. Genetik bilgileri taşıyan DNA kopyalanırken oluşabilecek kaymalar gen frekansının uzun veya kısa olmasına sebebiyet verebilir. Söz konusu genin üstlendiği göreve göre, bu da bebekte ciddi sonuçları olan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

NORMALDEN 3 KAT DAHA FAZLA

Forster "Mutasyon oranı, yani hatalı DNA kopyalarının sayısı 20 yaş altındaki babalarda 20-35 yaş arasındaki babalara oranla 3 kat daha fazla" diye konuştu . Genetik uzmanı, bunun sebeplerinden birinin sperm üretme mekanizmasının ergenlik yaşlarında henüz daha tam anlamıyla rayına oturmamasının olabileceğini kaydeditti.

Araştırmacılar bu sonuçlara ulaşmak için dış etkenler nedeniyle değişime uğramayan, ebeveynlerden çocuğa geçen ve 'mikrosatelit' olarak da adlandırılan özel bir gen frekansını inceledi. Avrupa, Uzakdoğu ve Afrikalı ebeveynlernden alınan 24 bin DNA örneği üzerinde bu gen frekansındaki mutasyonlar bilim insanları tarafından mercek altına alındı.

Genetik uzmanı Dr. Forster, yine de bazı hastalıklara ölçülmesi zor dış etkenlerin de neden olmasının gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Forster, ayrıca araştırmayı kendi içinde değerlendimenin önemine dikkat çekti. 20-35 yaş arası bir babanın çocuğunun gen mutasyonundan kaynaklanan bir hastalık taşıma ihtimali yüzde 1,5 iken çok genç babalarda bu oranın yüzde 2 olduğunu kaydeden Foster, "En önemlisi de genç babaların çocuklarının yüzde 98'nin sağlıklı dünyaya gelmesi" diye hatırlattı.