İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları ile davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin avukatları hazır bulundu.

Hakim, dosyanın bilirkişi heyetinde olduğunu, rapor sunulmadığını, heyette bulunan Haksız Rakabet Uzmanı Prof. Dr. Pelin Güven'in yurtdışında olduğu belirterek, bilirkişilerin dosya üzerinde inceleme ve görüşmelerin devam ettiği, henüz bir görüş birliğine varılmamış olması nedeniyle bilirkişi heyetinin 60 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı.

İlişkili Haberler

Hakim, davalının yine UBER olduğu, davacısının Yeni Nesil Taksiciler Taş. ve İşl. Kooperitifi olan İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının bu dosya ile aralarında fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiğini kaydetti. Söz alan davacı Birleşik Taksiciler Derneği'nin avukatı bilirkişilerin ek süre talebinin reddini istedi.

BİLİRKİŞİLERE 60 GÜN SÜRE VERİLDİ; BİLİRKİŞİLER UYARILDI

Birleşen İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dosyasının kalem aracılığyla bilirkişi heyetine verilmesine karar veren mahkeme heyeti, birleşen dosyalar yönünden de inceleme yapılmasının istenmesine karar verdi.

Bilirkişi heyetine 60 günlük ek süre veren mahkeme heyeti, bilirkişi heyetine bu ek sürenin nihai süre olduğu ve bu süre içerisinde raporun mutlak süretle ibraz edilmesine, aksi takdirde bilirkişilik görevinin su istimal veya görevi kötüye kullanma suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı uyarısında bulundu.

Belirtilen süre içerisinde raporun teslim edilmemesi halinde Bilirkişi Bölge Kurulu'na bilirkişilerin geçici ya da daimi bilirkişilik yapmalarının yasaklanması hususunda ihbarda bulunulması ihtarında bulundu. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.