‘1 beyin 1 masa’ devri

Obama'nın bilişim danışmanı Ankara'da uyardı: "Artık büyük makinelere değil, iyi fikirlere ve bilişim teknolojilerine ihtiyaç var"

Haberler 18.10.2010 - 16:53

‘1 beyin 1 masa’ devri

Üretkenlik ve verimlilik için artık büyük binalara, dev makinelere yatırım ‘olmazsa olmaz’ koşul değil. ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanına göre devir, ‘parlak fikirler ve bilişim teknolojisinden yararlanma’ devri.


Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ‘nin Intel firmasıyla birlikte düzenlemiş olduğu “Uluslararası Bilişim Sanayii Zirvesi” 17 Şubat’ta Ankara’da yapıldı. Zirveye konuk olarak katılan, ABD Başkanı Barack Obama’nın bilişim danışmanı Dr. Robert Atkinson, ABD’nin ekonomik krizle mücadele sürecinde bilişim alanında yapılan yatırımların çok önemli rol oynadığını söyledi.

ABD İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Vakfı başkanı Dr. Atkinson, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik rekabeti ve dolayısıyla da istihdamı beraberinde getirdiğini vurguladı.

Atkinson'a göre bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmakta olan firmaların verimliliği, bu teknolojilere mesafeli duran firmalara oranla önemşi ölçüde daha yüksek. Şu an gelinen noktada

Dr. Robert Atkinson Dr. Robert Atkinson

bir iş kurmak için büyük binalara ve makine techizata yapılan büyük yatırımlar da çok fazla anlam ifade etmiyor. Artık parlak fikirler ve bilişim teknolojilerinin kullanımı başarının önemli bileşenleri.

Atkinson, küçük bir garajda kurulmuş olan ve bugün internetin en fazla ziyaret edilen sitelerinin fikir babalığını yapan firmaları bunun en büyük kanıtı olarak gösterdi. Atkinson, "Devir büyük makineler ve devasa binalardan çok “1 beyin ve 1 masa”dan oluşan firmaların devri" diye konuştu.

BİLİŞİME BÜTÇE AYIRMIYORUZ!
Ekonominin gelişimi için stratejik bir noktada bulunan bilişim sektörünün desteklenmesi ve Türkiye’nin bölgede öncü rol üstlenmesi konularının da ele alındığı zirvede Türkiye’yle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Zirvenin açılış konuşmacılarından olan TÜBİSAD yönetim kurulu başkanı Turgut Gürsoy, Türkiye’de bilişim sektörüne bütçeden ayrılan payın, dünya ortalamasının 5’te biri kadar olduğunu açıkladı. Gürsoy’a göre bu alanda gelişim gösteren ülkelere kıyaslandığında ise tablo daha da vahim.

Türkiye’nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesinde anahtar role sahip olan bilişimin stratejik önemini anlatmak için gayret gösterdiklerini belirten Gürsoy, bugün hem kamuda, hem özel sektörde, hem de halk arasında yüksek bir farkındalık seviyesinin yerleşmiş olduğuna dikkat çekti.

Ekonomik büyüklük açısından dünyada 17. sırada bulunan Türkiye’nin, bilişim teknolojileri açısından 40’lı sıralarda yer almasını düşündürücü bulduğunu belirten Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem de, bugün 130 bin seviyesindeki bilişim sektörü çalışan sayısının 2023 yılına kadar en az 1 milyon düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem

Türkiye’de bilişim sektörünün büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Ertem, “Intel olarak gerek Türkiye’de, gerekse dünya çapında bilişim sektörünün gelişimine katkıda bulunabilmek amacıyla hükümetler, kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Zirveye katılan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bir zamanlar iletişim sektöründe süregelmiş olan “mobil mi, sabit mi?” tartışmalarının mobil iletişimin üstünlüğüyle kesin şekilde sonuçlanmasına gönderme yaparak, bugün de “iletişim mi, bilgi mi?” şeklinde yeni bir tartışmanın devam ettiğini söyledi.

Artık bu tartışmanın sonlanması gerektiğini ve bilginin sesli iletişime göre büyük bir üstünlük elde ettiğini ifade eden Yıldırım, buna yönelik olarak 5 yeni Ar-Ge teşvik kanunun hükümet programında olduğunu hatırlattı.

Sayfa Yükleniyor...