1 yılda 3 bin 225 kişi intihar etti

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı geçen yıl 3 bin 225 kişi oldu. Bu kişilerin yüzde 72'si erkek, yüzde 28'i kadın. İntihar edenlerin yüzde 50’si kendini astı. İntihar hızı en yüksek il Uşak, en düşük ise il ise Bartın oldu.

Anadolu Ajansı 20.06.2013 - 11:35

1 yılda 3 bin 225 kişi intihar etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 yılına ilişkin "İntihar İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2012 yılında 3 bin 225 kişi oldu. Yüzbin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden intihar hızı da, 2012 yılında yüz binde 4,29 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifade ile her yüzbin kişiden dördü intihar etti.

İntihar hızı illere göre incelendiğinde, 2012 yılında kaba intihar hızının en yüksek olduğu il yüzbinde 8,5 ile Uşak oldu.

Uşak'ı yüzbinde 8,06 ile Kastamonu, yüzbinde 7,38 ile Iğdır ve yüz binde 7,28 ile Aydın izledi.

İntihar hızının en düşük olduğu il ise yüzbinde 1,6 ile Bartın olarak belirlendi. Bartın'ı yüzbinde 1,7 ile Batman, yüzbinde 2,22 ile Van ve yüzbinde 2,24 ile Gümüşhane izledi.

İntihar edenlerin sayısı ise en yüksek 533 ile İstanbul, 213 ile Ankara'da olurken, intihar sayısı en düşük illerin 3'er kişi ile Tunceli ve Gümüşhane olduğu ortaya çıktı.

İntihar edenlerin yüzde 72'sini erkekler, yüzde 28'ini kadınlar oluşturdu. Yaşa özel intihar hızları incelendiğinde, yüzbinde 8,54 ile en fazla intihar olayı 75 yaş ve üzeri yaş grubunda görülürken en az intihar olayı yüzbinde 4,73 ile 35-39 yaş grubunda yaşandı.

İntiharlar yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu ortaya çıktı.

Tüm yaş gruplarında erkek intiharlarının kadın intiharlarından daha fazla olduğu görüldü. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubu 55-59, en az olduğu yaş grubu ise 15-19 oldu. İntihar hızının en yüksek olduğu yaş grubu erkeklerde yüzbinde 15,22 ile 75 yaş ve üstü yaş grubu iken kadınlarda yüzbinde 5,58 ile 15-19 yaş grubu olarak belirlendi.

İNTİHAR NEDENLERİ BİLİNMEYENLER
2012 yılında intihar eden kişilerin yüzde 53,1'inin intihar nedeni bilinmiyor. İntihar eden kişilerin yüzde 17,3'ü "hastalık", yüzde 7,8'i "aile geçimsizliği", yüzde 7,6'sı "geçim zorluğu", yüzde 4'ü "hissi ilişki ve istediği ile evlenememe", yüzde 2,1'i "ticari başarısızlık" ve yüzde 0,6'sı ise "öğrenim başarısızlığı" nedeniyle intihar etti.

İntihar nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de "hastalık" (erkek yüzde 15,9, kadın yüzde 20,9) birinci sırada yer alırken erkeklerde yüzde 10 ile "geçim zorluğu", kadınlarda yüzde 9,1 ile "aile geçimsizliği" ikinci sırada yer aldı.

YARISI KENDİNİ ASTI
2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50,7'si kendini astı. İntihar şekilleri arasında yüzde 24,9 ile "ateşli silah kullanmak" ikinci sırada, yüzde 10,3 ile "yüksekten atlamak" üçüncü sırada, yüzde 5,1 ile "kimyevi madde kullanmak" dördüncü sırada geldi.

İntihar şekilleri cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin yüzde 51,5'i "kendini asarak", yüzde 28,8'i "ateşli silah kullanarak", yüzde 7,5'i "yüksekten atlayarak" intihar ederken, kadınların yüzde 48,6'sı "kendini asarak", yüzde 17,3'ü "yüksekten atlayarak", yüzde 15,1'i ise "ateşli silah kullanarak" intihar etti.

EĞİTİM DURUMLARI
Geçen sene intihar eden kişilerin yüzde 31,7'sinin "ilkokul mezunu olduğu ortaya çıktı.

İlkokul mezunlarını yüzde 20,6 ile "ilköğretim", yüzde 16,4 ile "lise ve dengi okul" ve yüzde 7,7 ile "yükseköğretim" mezunları takip etti. İntihar edenlerin eğitim durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, "ilkokul", "orta ve dengi okul", "lise ve dengi okul" ile "yükseköğretim" mezunlarında erkeklerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu, "okuma ve yazma bilmeyen", "bir okul bitirmeyen" ve "ilköğretim" mezunlarında ise kadınların oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.

DUL BIRAKTILAR
2012 yılında intihar edenlerin yüzde 50'si "evli", yüzde 36,7'si "hiç evlenmemiş", yüzde 5,9'u ise "boşanmış" kişiler oldu.

İntihar edenlerin medeni durumu ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde en fazla "evli" olanların intihar ettiği görülürken, kadınlarda "evli" olanların yanında "hiç evlenmemiş" kadın intiharlarının da yüksek olduğu belirlendi.

İLK KEZ AÇIKLANDI
Geçen yıla kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden T.C. kimlik numarası bazında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ise isim bazında elde edilen intihar olayları, 2012 yılından itibaren her iki kurumdan T.C. Kimlik numarası bazında alınmaya başlandı.

T.C. kimlik numarası bazında elde edilen intihar olayları, ölüm belgesinden elde edilen intihar kayıtları ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kayıtları ile eşleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kayıtlarından yansımayan kayıtlar da 2012 yılından itibaren intihar istatistiklerine dahil edilmeye başlandı.

İlk kez bu yıl haber bülteni olarak açıklanan intihar istatistikleri, bu yıldan itibaren yıllık yayımlanacak.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...