Onikinci ev, inziva, geri çekilme, fedakarlık, mistisizm ve okült, içgüdü ve sezgi, hastane, hapishane, ıslahevi, gizli yürütülen işler ve düşmanlıklar, bilinçaltı, hayaller ve rüyalar, kişinin kendine sağladığı yarar ve verdiği zarar ile alakalıdır. Çocuklukta yaşanan problemleri ve o dönemlerde geçirilen travmaları da kapsar. Aslında sıkıntıların evidir. Kişi bu evin öngördükleri ile alakalı olarak kendi gerçekliğine ve yolculuğuna karşıt bir içsel ses ile mücadele eder. Ruhsal olarak geçireceği değişimler, şüphe duyduğu konular tam 12. evin konularıdır.

Gizli ilişkiler, yalnızlık, gizli düşmanlardan bahsederken 12. ev özenle incelenir. Onikinci ev, bilinçaltını temsil eden Neptün'e aittir ve yumuşak başlılığıyla bilinen Balık tarafından yönetilir. Geçiş noktaları olarak kabul edilen Üçüncül Evler'den biridir. Değişim ve uyum sürecini temsil eder ve Su elementi ile ilişkilidir.

http://www.astrologyanalyst.com