TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda dün kabul edilen '2B' kanun tasarısı ilgili açıklamada bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu; ''Kanun tasarısı 31 Aralık 1981'den önce orman vasfını kaybetmiş alanları kapsıyor. Elde edilecek gelir, yeni orman alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen orman içi köyler halkının iskanı, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi, düzenli ve planlı kentleşmeye yönelik dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi maksadıyla kullanılacak'' dedi.

Eroğlu; deprem, heyelan, sel gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlar ile baraj, gölet gibi devlet yatırımı sebebiyle başka yerlere yerleştirilmeleri zorunlu olan orman içi veya bitişiğindeki köylerde yaşayanların mağduriyetini giderecek tasarıda köylülerin alternatif alanlara naklinin öngörüldüğünü de açıkladı.

2-A alanları için orman sınırları dışına çıkartmayla orman sınırlandırması, tespit, tefrik ve tescil işlemlerine karşı yapılan itirazlar ve açılan davaların, bu tasarıya göre yapılacak işlemleri durdurmayacağını, davalarda yürütmeyi durdurma ve tedbir kararı verilemeyeceğini belirten Eroğlu, yazılı açıklamasında ''Bu yerlerde hak iddia edenlerin açtıkları davalar, davacılar lehine sonuçlandığında, bu taşınmazlar genel hükümlere göre kamulaştırılacak'' ifadesini de kullandı.

Açıklamada, düzenlemeye göre yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar 2-B alanları hakkında hazine tarafından kişiler aleyhine açılması gereken davaların açılmayacağı, açılan ve devam eden davaların ise durdurulacağı kaydedildi.

TASARI NELER GETİRİYOR?

Komisyonda kabul edilen tasarıya göre, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin A fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2-A alanları, devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nün; 2-B alanları ise Maliye Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.

2-B alanlarında bulunan taşınmazlar için, taşınmazların 31 Aralık 2011'den önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler, bu taşınmazları satın almak için 3 ay içinde idareye başvurabilecek, taşınmazların bedeli karşılığında kendilerine doğrudan satılmasını isteyebilecek.

Hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olacak. Başvuru sahipleri, satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için 2 bin lira, dışında olan yerler için bin lira başvuru bedeli ödeyecek.

Tasarı kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları kapsamında kalan taşınmazların satış işlemleri, 1 Mayıs 2010'dan itibaren tespit edilen rayiç bedeller üzerinden yapılacak.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin satışlarda, yüzde 20 indirim uygulanacak, bu bedel idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ödenecek.

Taksitle satışlarda, satış bedelinin yüzde 10'u, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte faizsiz ödenecek.

Satış bedelini ödemeyenlerin, doğrudan satın alma hakları düşecek. Ancak taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmeyecek, gecikme zammı uygulanacak.

Tasarı önümüzdeki haftalarda Genel Kurul’da da görüşüldükten sonra yasalaşacak.