Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli'de 2B alanlarının satışından elde edilecek gelirin, Kocaeli'nin sıkıntısını çektiği riskli ve orta hasarlı yapı sorununun çözümünde önemli bir faktör olacağını açıkladı.

Topaca, Kocaeli Valiliği 100. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Kocaeli'de 2B Uygulaması' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, 2B Yasası'nın devletle vatandaşlar arasında, mülkiyete bağlı anlaşmazlıkları önemli oranda kaldıracağını belirtti.

2B arazilerinin satışına ilişkin, arazilerin kimler tarafından, ne zamandan bu yana kullanıldığının araştırmasının büyük bir oranda tamamlandığını ifade eden Topaca, ''Kocaeli'de 54 milyon metrekarelik bir 2B arazisi bulunuyor. Ancak 15 milyon metrekarelik alan için satış işlemlerine başladık. İlgili vatandaşlarımız, kanunda öngörülen süreler içinde başvurularını yaparak, rayiç değer üzerinden arazileri alabilecekler'' dedi.

Topaca, yasanın, devlet ile özel mülkiyet arasındaki mahkemeye taşınan ihtilaflı araziler konusunu da çözüme kavuşturduğuna dikkati çekerek, ''2B arazisi üzerine yapılmasına rağmen özel mülkiyet yapıları, mahkeme sürecinde hazineye aktarılmıştı. Yasa kapsamında kamulaştırılan araziler ve üzerindeki yapılar da daha önceki sahibine bedelsiz olarak verilecek'' diye konuştu.

Yasanın kentleşme açısından da fayda sağlayacağını anlatan Topaca, "Artık bu araziler alınıp satılabilen, ticarete konu olabilen imara konu alabilen, üzerinde ticari faaliyetlerinin rahatça yapılabildiği mülkler haline gelecek. Vatandaşlarımızdan süreci takip etmelerini istiyoruz. Çünkü süreler sınırlıdır'' ifadesini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, AĞAÇLANDIRMA, AFET ALANLARI
Topaca, yasa kapsamında elde gelirin yüzde 90'nın kentsel dönüşüm, ağaçlandırma ve afet alanları kapsamında kullanılacağını da açıkladı:

''2B satışından elde edilecek gelir, riskli ve orta hasarlı yapı sorununun çözümünde önemli bir faktör olacaktır. Riskli binaların yıkılması ve dönüşümü ile ilgili yasa meclis gündemindedir. Bu satıştan elde edilecek gelirlerin büyük çoğunluğu riskli binaların yıkılması ve dönüşümünde kullanılacak.

Kocaeli'de daha önce 617 olarak ilan ettiğimiz hasarlı bina sayısı daha fazla. Bunlarla ilgili 7269 sayılı afet yasasında çok ayrıntılı hükümler var. Meclisin gündeminde olan yasa çıktığı taktirde Kocaeli olarak biz yasanın uygulanmasından, ciddi oranda faydalanacağız. Dolayısıyla 2B satışından elde edilecek gelirle de bu binaların dönüşümünü sağlayacağız. Bu gelirden riskli binaların yer aldığı kentler, ciddi oranda faydalanacağız.''