2B'de 100 TL'lik taşınmaz peşin 56 TL'ye

Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya, '2B Yasası kapsamında 100 liralık bir taşınmaz, tamamı peşin ödenirse 56 liraya satılacak' dedi.

10.05.2012 - 16:50

2B'de 100 TL'lik taşınmaz peşin 56 TL'ye

Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya, 2B Yasası kapsamında peşin ödeyene indirim imkanı sunulacağını vurgulayarak "100 liralık bir taşınmaz, tamamı peşin ödenirse 56 liraya, yarısı peşin ödenirse 63 liraya, tamamı taksitle satılırsa 70 liraya satılacak" dedi.

2B çalışmalarının Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte sürdürüldüğünü kaydeden Kaya, bu çalışmalar kapsamında 410 bin hektar alanda çalışma başlatıldığını söyledi.

İlk etapta 38 ilde 300 bin hektarlık çalışmanın tamamlandığını ve bu çalışmalar sonrasında 203 bin hektar 228 hektarda 457 bin 56 adet parselin hazine adına tescil edildiğini kaydeden Kaya, yollar, dereler, kanal veya özel mülklerde kalan alanların 2B alanları içerisinde hazine adına tescillerinin yapılmadığını söyledi.

İkinci etap olan 17 ildeki çalışmaların halihazırda devam ettiğini belirten Kaya, 110 bin hektarı kapsayan ve daha çok tarımsal nitelikli taşınmazlar olan bu etabın çalışmalarının da 2 ay içerisinde sonuçlandırılacağını açıkladı.

6292 Sayılı 2-B Orman Arazilerinin Satışına İlişkin Meclis'te Kabul Edilen Kanun ile hak sahiplerine değişik kolaylıklar ve uzun vadeli ödeme imkanları getirildiğini de dile getiren Abdullah Kaya, 31 Aralık 2011 tarihinde önce taşınmazların kullanıcısı olan kişileri muhatap kabul ederek doğrudan satış işlemlerini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kanuni halefiyet ve akdi halefiyet konularında açıklamalarda bulunan Kaya, İdare olarak bunların satışının ilgili müdürlüklere tebliğ edileceğini ve tebliğ edilen bedellerin dava veya itiraz konusu etmeksizin kabul edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Kaya'nın verdiği bilgiye göre, hak sahiplerinin yer aldığı 2B kullanıcı listeleri; defterdarlık, mal müdürlükleri, belediyeler, muhtarlıklara gönderilecek ve milliemlak.gov.tr adresinden sorgulama suretiyle ilgili taşınmazla ilgili bilgilere ulaşılabilecek ve ödeyecekleri başvuru bedeli öğrenilebilecek.

İLLER VE MERKEZ İLÇELERDE DEFTERDARLIKLAR
Başvurular, illerde ve merkez ilçelerde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacak. Başvuru süresi 26 Nisan 2012 tarihinden başlamak üzere 6 ay olacak. Akdi halefler noterde düzenlenecek muvafakatnameyi başvuru sırasında verecekler veya iadeli taahhütlü olarak başvuruda bulunulabilecek.

Başvuru süresi bittikten sonra başlamak üzere 6 ay içinde tüm satışlar gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli olarak belediye mücavir sınır alanları içerisinde 2 bin lira, belediye mücavir alanı dışında bin lira alınacak. Tahsil edilen başvuru bedeli satış bedellerinden mahsup edilecek. Birden fazla kullanıcısı olan taşınmazlarda başvuru bedeli her bir kullanıcıdan tahsil edilecek. Kanuni mirasçılar ise tek kullanıcı olarak kabul edilerek başvuru bedeli tek tahsil edilecek.

100 liralık bir taşınmaz, tamamı peşin ödenirse 56 liraya, yarısı peşin ödenirse 63 liraya, tamamı taksitle satılırsa 70 liraya satılacak. Satış bedelinden son 5 yıl içerisinde bir ecri misil tahsil edilmiş ise o da mahsup edilecek. Satış bedelleri belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 3 yılda 6 eşit taksitte, belediye mücavir alan sınırları dışında ise 4 yılda 8 eşit taksitle kanuni faizsiz olarak ödenebilecek.

Bu şekilde yüzde 10'unu yani 100 liralık bir taşınmazın 7 lirasını ödeyen bir hak sahibi taşınmazın üzerine ipotek koydurmayı da kabul ederse veya banka teminat mektubu getirirse taşınmazın tapusunu hemen alabilecek. Taksitlerden 2 tanesi aksatılırsa buna rağmen satış işlemi iptal edilmeyecek ve 3'üncü taksitte geçmiş borçlarıyla birlikte ödemek şartıyla taksitler ödenmeye devam edilebilecek. Taşınmazlar satın alındıktan sonra üçüncü kişilere devredilebilecek ve devirden sonra kalan borçlardan tamamen üçüncü kişiler sorumlu olacak.

TAPUDA MASRAF ÖDENMEYECEK
Tapular hak sahiplerinin ismine çıkartılacak. Bu işlemler sırasında da tapuda herhangi bir masraf ödenmeyecek.

Hak sahipleri 6 aylık sürede başvuruda bulunmazlar veya başvuruda bulunduktan sonra 3 ay içerisinde peşinat veya ilk taksiti ödemezlerse doğrudan satın alma hakları düşecek. Ödenmeyen ecri misiller varsa bunlar tahsil edilecek, aleyhlerindeki davalar da devam edecek.

Taşınmazların üzerinde 2003 yılından sonra yapılmış yapılar varsa Hazine'nin olarak işlem yapılacak. İade edilemeyen veya doğrudan satılamayan başka vatandaşlara bu taşınmazlar önerilebilecek veya 3 yıl içerisinde normal ihale ile satılabilecek.

Orman niteliği devam eden, ağaçlandırmak üzere orman idaresine tahsis edilen, kamu hizmetleri için ayrılan, içme veya kullanma suyu havzalarına 300 metrelik bant içerisinde yer alan taşınmazlar doğrudan satış veya iade kapsamında değerlendirilemeyecek. Doğrudan satış hakkından yararlanamayacak hak sahiplerine öncelikle 2B taşınmazları eşdeğer olarak satılabilecek. İade hakkından yararlanamayan hak sahiplerine iade edilemeyen taşınmaz rayicine değer başka bir taşınmaz önerilecek veya rayiç bedeli ödenebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ, büyükşehir belediyeleri veya diğer belediyeler 2B alanlarını proje alanı olarak belirlerse bu Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hak sahibine bildirilecek. Hak sahibi bu şekilde devir edilen taşınmazı imar yapıldıktan sonra doğrudan satın alabileceği gibi, Maliye Bakanlığı'na ödeyeceği bedeli proje sahibi idarelere öderse taşınmaz kendisinin olarak kabul edilerek proje alanlarından pay alabilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...