İmza sayısındaki artış devam ederken, FAO’nun (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) yayınladığı son rapora göre balık stoklarının yüzde 76’sı tükendi. BM’nin bir önceki raporuna göre stokların düşüşünde %16’lık bir artış söz konusu.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Greenpeace'in Kırmızı Telefon eylemine cevap vererek yasal avlanma boyları konusunun hazirandaki iştiare kurulu toplantısında tartışılacağını açıklamıştı. 

Bunun ardından Greenpeace'in beklentisi, bu resmi açıklamanın devamı olarak söz konusu toplantı öncesi bilimsel veriler ışığında listenin yeniden hazırlanması için çalışmaların yapılması. Greenpeace zaten bu konuda bir ön çalışma yaparak Bakanlığa ve kamuoyuna sunmuştu.

Tarım Bakanlığı'nın bu çalışmalar ile başlayarak yalnızca denizlerimizin ve balıkçılığımızın sürdürülebilirliğinin gözetildiği bir yaklaşım sergilemesini ve yasal balık avlanma boylarının 2012-2016 su ürünleri tebliğine bilimsel üreme boylarına uygun olarak düzeltilmiş olarak girmesini bekliyoruz.


İmzalar artıyor fakat, balık stoklarındaki yok olma hızı da son derece yüksek. www.kacsantim.org adresine tıklayarak, acilen balık stoklarını tehlikeden kurtarmak için siz de harekete geçebilirsiniz.