Hükümet, aylardır üzerinde çalıştığı 4. Yargı Reform Paketi'ni Meclis Başkanlığı’na sundu.

İşkence suçlarında zamanaşımını kaldıran tasarı, Terörle Mücadele Yasası’nda da önemli değişiklikler içeriyor.

Tasarı, Türk Ceza Yasası’nda suçu ve suçluyu övme fiilinde değişiklik öngörüyor. Bu suçlar için terörü meşru gösterme şartı getiriliyor ve cezalar yumuşatılıyor.

Düzenlemeyle "sayın" gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor.

Ayrıca suçu ve suçluyu övme fiilinde "açık ve yakın tehlike oluşturması" şartı getiriliyor.

Tasarı yasalaştığında, KCK sanıkları ve tutuklu gazetecilere açılan bazı davalar düşecek.

Düzenleme ayrıca, halkı askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor.

4. Yargı Paketi’nin önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da ele alınacak.

Bundan sonra terör örgütünü ve teröristi övme fiilinin gerçekleştirilmesi için terörü meşru gösterme şartı aranacak.