75 milyon 288 bin 955 birleşik oy pusulası basılacak

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulalarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yer aldı. Seçim için yurtdışı ve yurtiçinde kullanılmak üzere 75 milyon 288 bin 955 birleşik oy pusulası basılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.09.2015 - 04:23

75 milyon 288 bin 955 birleşik oy pusulası basılacak

'de yapılacak 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtiçi ve yurt dışında kullanılacak birleşik oy pusulalarına ilişkin düzenlemeleri içeren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birleşik oy pusulaları beyaz renkli filigramlı birinci hamur kağıda basılacak. Yurtiçinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üst kısımında başlık olarak büyük harflerle "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Birleşik Oy Pusulası" ibaresi, bu ibarenin altına birleşik oy pusulasının hangi İle ve hangi numaralı seçim çevresine ait olduğu yazılacak. Başlıktaki bu ibareler 17 punto ve tamamı büyük harflerle yer alacak.

Bu ibarelerin hemen altına ise seçime katılacak siyasi partilerin temsilcilerinin huzurunda YSK tarafından çekilen kurada belirlenen sıraya göre 3 santimetre x 3 santimetre ebadındaki kare çerçeve içinde siyasi partinin özel işareti bulunacak. Partinin özel işaretinin 0,5 santimetre aralıktan sonra altına 14 punto halinde kısaltılmış ismi, onun altına 11 punto olarak tam yazı halinde adı, onun altına, koyu renk ve büyük harflerle parti genel başkanının nüfus kayıt örneğindeki adı ve soyadı, onun altında da partilerin kesinleşen adaylarının 8 punto olarak ad ve soyadları aldıkları sıra numarasına göre yazılacak.

Birleşik oy pusulasındaki her bir siyasi parti sütunu 3,5 santimetre olacak ve siyasi parti sütunları arasında 0,75 santimetre iki dikey çizgiyle belirlenmiş bir aralık bırakılacak.

Seçime bağımsız olarak katılan adayların adlarıysa birleşik oy pusulasının en sağ tarafındaki siyasi parti sütunundan sonra aynı hizada olmak üzere 0,75 sanitmetre boşluk bırakılarak dikey ve 0,2 santimetre kalınlığında bir çizgi çizildikten sonra 0,75 santimetrelik bir aralık bırakılarak yerleştirilecek.

GÜMRÜK KAPILARI VE YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE KULLANILACAK BİRLEŞİK OY PUSULALARI


YSK kararına göre, gümrük kapıları ve yurtdışı temsilciliklerinde kullanılmak üzere basılacak oy pusulaları ise YSK tarafından özel surette imal ettirilmiş üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan kağıda bastırılacak.

Birleşik oy pusulasının üstünde tamamı büyük harflerle ve 17 punto olmak üzere "26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Siyasi Partiler Birleşik Oy Pusulası" ibaresi yer alacak.

Gümrük kapıları ve yurtdışı temsilciliklerinde kullanılmak üzere basılacak birleşik oy pusulalarında yurt içindeki kullanılanlardan farklı olarak bağımsız adayların adları bulunmayacak. Bu tip birleşik oy pusulalarındaki düzenleme bu farklılıkların dışında yurtiçinde kullanılacaklarla aynı şekilde olacak.

Her iki tipteki birleşik oy pusulalarında da genel başkan ve adayların nüfus kimlik belgelerindeki ad ve soyadları tam olarak yazılacak. Ad ve soyadların yazımında herhangi bir kısaltma, unvan veya sıfat kullanılamayacak.

Birleşik oy pusulasında yer alacak partilerin özel işaretleri tüzüğüne uygun biçimde renkli olarak basılacak. Siyasi partilerin oy pusulasında kullanılacak özel işareti, adı ve kısaltılmış adının belirlenmesindeyse parti tüzüğü esas alınacak. Tüzüklerine göre kısaltılmış adları bulunmayan siyasi partilerinse birleşik oy pusulalarında tam adları yer alacak.

-Toplam 75 milyon 288 bin 955 birleşik oy pusulası basılacak-

Seçimlerde yurtiçinde, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılmak üzere toplam 75 milyon 288 bin 955 birleşik oy pusulası basılacak.

Bu oy pusulalarından 70 milyon 101 bin 155 adeti Balıkesir İli Seçim Çevresi dışındaki 80 ildeki seçim çevrelerinde kullanılacak. Yurtdışı temsilcilikleri için 3 milyon 100 bin, gümrüklerde kullanılmak üzere 787 bin 800, Balıkesir İli Seçim Çevresi için ise 1 milyon 300 bin adet birleşik oy pusulası basılacak.

Balıkesir İli Seçim Çevresinde kullanılacak oy pusulalarının basım işi Adalet Bakanlığı Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Basımevince diğer birleşik oy pusulaları ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Yurtiçinde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 1 Ekim'de başlanacağı belirtilen kararda, bu birleşik oy pusulalarının basım ve teslimatı için en son tarihin 26 Ekim olduğu kaydedildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılacak oy pusulalarının basımına başlama ve teslim tarihini 28 Eylül olarak açıklayan YSK, bu birleşik oy pusulalarının tesliminin 29 Eylül saat 17.00'ye kadar tamamlanacağını bildirdi.

Gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve teslimiyse 30 Eylül saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Sayfa Yükleniyor...