8 bakanlık gitti, 6 bakanlık geldi

Başbakan Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu'nun 25 üyeden oluşacağını açıkladı. 8 bakanlık kaldırıldı, 6 yeni bakanlık oluşturuldu.

Haberler 08.06.2011 - 11:58

8 bakanlık gitti, 6 bakanlık geldi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran’daki seçimden 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında yeni Bakanlar Kurulu’na dair bilgiler verdi.

Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu'nun başbakan dahil 25 üyeden oluşacağını belirterek, 8 devlet bakanlığının kaldırıldığını, 6 yeni bakanlık ihdas edileceğini söyledi.

Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu yapısının, ''mevcut aksaklıkları gidermeyi, idarenin çok daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamayı amaçlamadığını'' söyledi.

Başbakan Erdoğan, ''Bu yeni yapılanmadaki bir diğer gayemiz de 2023 hedeflerimiz'' diye konuştu.

25 BAKANLIK OLACAK
Şu anda, mevcut Bakanlar Kurulu'nun, Başbakan dahil, 27 üyeden oluştuğunu anımsatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu 27 üyeden, 3 tanesi Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, 8 tanesi Devlet Bakanlığı ve 15 tanesi de icracı Bakanlıktan oluşuyordu. Yeni Bakanlar Kurulu ise, Başbakan dahil 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet Başbakan Yardımcılığı ve 20 adet de icracı bakanlık bulunuyor.

Şimdi sizlere, yeni bakanlar kurulu yapısını sunmak istiyorum. Başbakan, 2, 3, 4 ve 5, dört adet başbakan yardımcısı.
6. Adalet Bakanlığı
7. Yeni kurduğumuz bir bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz öyleyse aile yapımızı güçlendirmemiz lazım...
8. Yeni bir bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığı
9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın yerine oluşturduğumuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bilimi bu noktada üstlenecek, bütün kurumları bir bakanlık çatısı altında toplayacak, sanayi ve teknoloji ile de iç içe olacağı için teori ve pratiği iç içe bulunduracak bir bakanlık...
10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
11. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızı birleştirdik: Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı yaptık. Buradaki ana hedef, çevreyi, ormanda zengin ülkeyiz, daha da güçlendirmemiz lazım. Bir de şehircilik ki büyük önem arz ediyor. Ulusal programların kontrol altında tutulmasından, bu kentleşmenin, yapılaşmanın merkezden de takip etmenin bu bakanlık ile bir koordinasyona ihtiyaç var, bu adımı da bu şekilde atalım istiyoruz.
12. Dışişleri Bakanlığı
13. Yine yeni bir bakanlık: Ekonomi Bakanlığı
14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
15. Yeni bir bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı.
16. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
17. Yeni bir bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi Bakanlığı'ndan ticareti alıyoruz...
18. İçişleri Bakanlığı
19. Yeni bir bakanlık: Kalkınma Bakanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi olmamız hasebiyle...
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı
21. Maliye Bakanlığı
22. Milli Eğitim Bakanlığı
23. Milli Savunma Bakanlığı
24. Sağlık Bakanlığı
25. Ulaştırma Bakanlığı.”

8 BAKANLIK KALKTI, ALTI YENİ BAKANLIK GELDİ
Böylece, 8 devlet bakanlığını kaldırdıklarını, artık devlet bakanlığı olmayacağını, 6 yeni bakanlık ihdas ettiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bunlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

İKİ BAKANLIK TEK BAKANLIK OLDU
2 bakanlığı birleştirip tek bakanlık yaptık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığını birleştirip, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı'nı kurduk.

İKİ BAKANLIĞIN KAPSAMI GENİŞLEDİ
2 bakanlığı dönüştürdük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı oldu."

ÖZEL SEKTÖRDEN YARDIMCI
Başbakan Erdoğan, ''Artık Bakan yardımcılığı görevi ihdas edilecek. Yani her bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek. İcracı bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. Yani 20 tane. Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama yapılabilecek'' dedi.

Sayfa Yükleniyor...