AB Çevre Ödülleri

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir.

27.10.2011 - 07:41

AB Çevre Ödülleri

Sürdürülebilirlik için İnovasyon / Avrupa Birliği Çevre Ödülleri, sürdürülebilir şirketlerin başarılarını takdir etmek için Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülke ve üyelik müzakerelerini yürüten Hırvatistan ve Türkiye'de veriliyor.

Türkiye Programı, REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştiriliyor.
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir. Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de başvurabilir.

Başvurular, “KOBİ” ve “Büyük İşletme” olmak üzere iki ana kategori altında yapılacaktır.

KOBİ’ler;
250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda 50 milyon Avro’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı 43 milyon Avro’dan az olan, hisselerinin % 25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Büyük İşletmeler;
KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu Kuruluşlarının (Kamu İktisadi Teşekkülü/Teşebbüsü) ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın Katılımı
Bir kamu iktisadi teşekkülü/teşebbüsü (KİT) de başvuru yapabilir. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmek amacıyla ticari işletmeler kurmaktadır. Kamu iktisadi teşekkülü olarak adlandırdığımız ve ticari bir faaliyet gösteren tüm bu işletmeler Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programına katılabilme hakkına sahiptir.

Ancak, STK’lar, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programına katılamazlar

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...