İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ın günlerdir merakla beklenen mesajı Diyarbakır’da okundu.

Öcalan’ın iki sayfalık mektubu HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan tarafından Kürtçe, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise Türkçe okudu.

Öcalan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Barışın, eşitliğin, özgürlük ve demokrasinin yanında yer alan tüm halkların ve dostların
Nevruzunu selamlıyorum. Emperyalist kapitalizmin ve despotik yerel işbirlikçilerinin tüm dünyaya dayattığı neoliberal politikaların yol açtığı kriz bölgemiz ve ülkemizde çok yıkıcı bir şekilde yaşanmaktadır. Halklarımızın ve kültürlerinin etnik ve dini farklılıkları bu kriz ortamında anlamsız ve acımasız kimlik savaşları ile tüketilmektedir. Ne tarihi, ne çağdaş, ne de vicdani ve siyasi değerlerimiz bu tabloya asla sessiz kalamaz.

"TARİHİ BİR EŞİK"

Bilakis acil bir müdahale, dini inançlarımız siyasi ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğidir. Ülkemiz halklarının demokrasi, özgürlük, kardeşlik ve onurlu barışı için yürüttüğümüz mücadele bugün tarihi bir eşiktedir.

"40 YILLIK MÜCADELEMİZ..."

40 yıllık hareketimizin acılarla dolu geçen bu mücadelesi boşa gitmediği gibi aynen sürdürülemez bir aşamaya da varmış bulunmaktadır. Tarih ve halklarımız bizden dönemin ruhuna uygun bir demokratik çözümü ve barışı talep etmektedir.

"KONGREYİ GEREKLİ GÖRÜYORUM"

Bu temelde tarihi Dolmabahçe Sarayı’nda hepimizde resmen ilan edilen 10 maddelik deklarasyon temelinde yeni bir süreci başlatma görevi ile karşı karşıyayız. Deklarasyon gereği ilkelerde mutabakat oluşmasıyla birlikte PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yaklaşık 40 yıldır yürüttüğü silahlı olan mücadeleyi sonlandırmak ve yeni dönemin ruhuna uygun siyasal ve toplumsal strateji ve taktiklerini belirlemek için bir kongre yapmalarını gerekli ve tarihi görmekteyim.

Umarım ilkesel mutabakata en kısa sürede varıp parlamento üyeleri ve izleme heyetinden teşkil edilen bir hakikatle yüzleşme komisyonundan geçerek bu kongreyi başarı ile realize etme durumunu yaşarız. Bu kongremizle birlikte artık yeni bir dönem başlamaktadır.

"BARIŞ VE KARDEŞÇE YAŞAM SÜRECİ"

Bu yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti dahilinde özgür ve eşit anayasal yurttaşlık temelinde demokratik kimlik sahibi, demokratik toplum olarak barış içinde ve kardeşçe yaşam sürecine giriyoruz. Böylelikle 90 yıllık Cumhuriyet tarihinin çatışmalarla dolu geçmişi aşıp, gerçek barış ve evrensel demokrasi kriterleriyle örülmüş bir geleceğe yürüyoruz. Nevruz’un gerçek tarihine yaraşanda huzurunuzda böyle bir aşamayı selamlamaktır. Selam olsun.

Velakin ülkemiz ve halklarımız için doğru olan olgular aynı zamanda kutsallarla dolu bölgemiz içinde geçerli olmak durumundadır. Kapitalist emperyalizmin genelde son 200 yıllık, özelde son 100 yıllık gerçeği şudur; ulus devlet milliyetçiliği temelinde etnik ve dini kimlikleri özüne ters biçimde içe doğru kapatıp birbirlerine düşman etmek. Yani böl-yönet politikasına uygun olarak varlığını acımasızca günümüzde kadar sürdürmek.

IŞİD'E: BARBARLIĞIN SINIRLARINI ZORLAYAN ÖRGÜT

Ortadoğu üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen emperyalist güçlerin yol açtığı son zorbalık IŞİD görüntüsünde ortaya çıkmıştır. Barbarlığın bile anlamını zorlayan bu örgüt, kadın çocuk demeden Kürtler, Türkmenler, Araplar, Ezidiler ve Süryaniler başta olmak üzere bütün bölge halklarına ve bütün inançlarına dönük vahşice katliamlar sergiledi. Artık gün bu acımasız ve yıkıcı tarihi sonlandırıp gerçek geçmişimize uygun barış, kardeşlik ve demokrasiye geçiş yapma günüdür. Doğru bildiğim ve inancım gereği çatışmacı, tüketici ve yıkıcı milliyetçiliğin doğurduğu ulus devletleri demokratik siyasetle aşarak açık demokratik kimliklerle bir ortaklaşmaya geçmenin mecburiyetidir.

"ORTADOĞU'NUN DEMOKRATİK ORTAK EVİ"

Bunun için ulus devletleri kendi için demokratik siyaset ile demokratik ortaklaşmanın yeni bir türünü gerçekleştirmeye ve yine ulus devletleri kendi aralarında Ortadoğu’nun demokratik ortak evini inşa etmeye çağırıyorum.

KADINLARA ÇAĞRI

Ayrıca bugün vesilesiyle mahşeri topluluğunuzun ezici çoğunluğunu teşkil eden özgürlüğe kanat çırpan kadınları ve gençleri önümüzdeki dönemin ekonomik, sosyal, siyasal ve güvenlik alanlarında özgürlük ve eşitlik mücadelesinde en aktif şekilde yer almaya ve başarmaya çağırıyorum.

EŞME RUHU

Hem bölgemiz için hem de uluslararası dünya için büyük anlamı olan Kobani direnişini ve zaferini selamlıyorum. Bu temelde gelişen Eşme ruhunu, halklarımız arasında yeni tarihin sembolü olarak selamlıyorum. Yukarıda belirlemeye çalıştığım tüm bu saptamalar tek cümle ile tarihimizin ve güncelliğimizin toplum olarak yeniden revizyonu, restorasyonu ve yeniden inşası için değerli bir çağrıdır.

Tekrar bu tarihi Nevruz'un şahsınızda tüm insanlık için büyük hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizi bütün kalbimle selamlıyorum. Yaşasın Nevruz, yaşasın halkların kardeşliği.”